Tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskeva politiikka

01-01-2018

Tutkimusta ja teknologian kehittämistä (T&K) koskeva politiikka on ollut merkittävä unionin lainsäädännön ala ensimmäisistä yhteisön perustamissopimuksista lähtien, ja sitä laajennettiin 1980-luvun alussa perustamalla eurooppalainen tutkimuksen puiteohjelma. Vuodesta 2014 EU:n tutkimusrahoitusta on kanavoitu pääasiassa unionin kahdeksannessa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa ”Horisontti 2020”, joka kattaa kauden 2014–2020.

Tutkimusta ja teknologian kehittämistä (T&K) koskeva politiikka on ollut merkittävä unionin lainsäädännön ala ensimmäisistä yhteisön perustamissopimuksista lähtien, ja sitä laajennettiin 1980-luvun alussa perustamalla eurooppalainen tutkimuksen puiteohjelma. Vuodesta 2014 EU:n tutkimusrahoitusta on kanavoitu pääasiassa unionin kahdeksannessa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa ”Horisontti 2020”, joka kattaa kauden 2014–2020.