Biologinen monimuotoisuus, maankäyttö ja metsätalous

01-02-2018

Vuoden 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi oli tärkeä virstanpylväs biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja luonnonsuojelun edistämisessä, koska siellä hyväksyttiin biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Unioni on ollut kansainvälisesti merkittävässä asemassa etsittäessä ratkaisuja biologisen monimuotoisuuden häviämiseen, ilmastonmuutokseen ja trooppisten sademetsien tuhoutumiseen. Euroopan unioni sitoutui vuonna 2011 pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen unionissa vuoteen 2020 mennessä. Muut luontodirektiivin ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimus) tavoitteet ovat vielä saavuttamatta. Joulukuussa 2015 tehdyn globaalin Pariisin ilmastosopimuksen, jolla pyritään lievittämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia, ja sen täytäntöön panemiseksi annetun EU:n lainsäädännön odotetaan vaikuttavan myönteisesti biologisen monimuotoisuuden ja metsien säilyttämiseen tulevina vuosikymmeninä. Vuodesta 1992 alkaen Life-ohjelma on ollut tärkein rahoitusväline unionin biologisen monimuotoisuuden ja metsien säilyttämisessä.

Vuoden 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi oli tärkeä virstanpylväs biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja luonnonsuojelun edistämisessä, koska siellä hyväksyttiin biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Unioni on ollut kansainvälisesti merkittävässä asemassa etsittäessä ratkaisuja biologisen monimuotoisuuden häviämiseen, ilmastonmuutokseen ja trooppisten sademetsien tuhoutumiseen. Euroopan unioni sitoutui vuonna 2011 pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen unionissa vuoteen 2020 mennessä. Muut luontodirektiivin ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimus) tavoitteet ovat vielä saavuttamatta. Joulukuussa 2015 tehdyn globaalin Pariisin ilmastosopimuksen, jolla pyritään lievittämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia, ja sen täytäntöön panemiseksi annetun EU:n lainsäädännön odotetaan vaikuttavan myönteisesti biologisen monimuotoisuuden ja metsien säilyttämiseen tulevina vuosikymmeninä. Vuodesta 1992 alkaen Life-ohjelma on ollut tärkein rahoitusväline unionin biologisen monimuotoisuuden ja metsien säilyttämisessä.