Yleinen veropolitiikka

01-02-2018

Veronkanto-oikeus kuuluu jäsenvaltioille, ja EU:lla on vain rajallisesti toimivaltaa. Koska unionin veropolitiikalla pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, välillistä verotusta alettiin yhdenmukaistaa ennen välitöntä verotusta. Viime aikoina verovilpin ja veronkierron torjunnasta on tullut politiikan painopistealue. Verotukselliset toimenpiteet edellyttävät jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Euroopan parlamenttia kuullaan verokysymyksissä lukuun ottamatta talousarvioasioita, joissa se on toinen lainsäätäjä.

Veronkanto-oikeus kuuluu jäsenvaltioille, ja EU:lla on vain rajallisesti toimivaltaa. Koska unionin veropolitiikalla pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, välillistä verotusta alettiin yhdenmukaistaa ennen välitöntä verotusta. Viime aikoina verovilpin ja veronkierron torjunnasta on tullut politiikan painopistealue. Verotukselliset toimenpiteet edellyttävät jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Euroopan parlamenttia kuullaan verokysymyksissä lukuun ottamatta talousarvioasioita, joissa se on toinen lainsäätäjä.