Meriliikenne: strateginen lähestymistapa

01-02-2018

Meriliikennettä koskevissa EU:n säännöksissä huolehditaan ensi sijassa palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen toteutumisesta ja kilpailusääntöjen oikeasta soveltamisesta. Lisäksi niillä pyritään varmistamaan turvallisuuden korkea taso, asianmukaiset työolot ja ympäristövaatimusten noudattaminen.

Meriliikennettä koskevissa EU:n säännöksissä huolehditaan ensi sijassa palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen toteutumisesta ja kilpailusääntöjen oikeasta soveltamisesta. Lisäksi niillä pyritään varmistamaan turvallisuuden korkea taso, asianmukaiset työolot ja ympäristövaatimusten noudattaminen.