Korkeakoulutus

01-09-2017

Korkeakoulutuspolitiikasta päätetään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden tasolla. EU:lla on siinä lähinnä tukeva ja koordinoiva rooli. Unionin päätavoitteita korkeakoulutuksen alalla ovat opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden kannustaminen, tutkintotodistusten ja opintojaksojen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen, korkea-asteen oppilaitosten yhteistyön tukeminen ja (yliopistotason) etäopetuksen kehittäminen.

Korkeakoulutuspolitiikasta päätetään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden tasolla. EU:lla on siinä lähinnä tukeva ja koordinoiva rooli. Unionin päätavoitteita korkeakoulutuksen alalla ovat opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden kannustaminen, tutkintotodistusten ja opintojaksojen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen, korkea-asteen oppilaitosten yhteistyön tukeminen ja (yliopistotason) etäopetuksen kehittäminen.