Nuoriso

01-09-2017

Nuorisoasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toiminta-alaan, joten jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä ei pyritä yhdenmukaistamaan. EU:n tasolla nuorisopolitiikan päätöksenteossa sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. Nuorisovaihtoa EU:n sisällä sekä kolmansien maiden kanssa edistetään Erasmus+ -ohjelman nuorisohankkeilla. Euroopan unioni on viime vuosina vahvistanut nuorisopolitiikkaansa, mistä on osoituksena Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva aloite.

Nuorisoasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toiminta-alaan, joten jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä ei pyritä yhdenmukaistamaan. EU:n tasolla nuorisopolitiikan päätöksenteossa sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. Nuorisovaihtoa EU:n sisällä sekä kolmansien maiden kanssa edistetään Erasmus+ -ohjelman nuorisohankkeilla. Euroopan unioni on viime vuosina vahvistanut nuorisopolitiikkaansa, mistä on osoituksena Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva aloite.