Henkilötietojen suoja

01-01-2018

Henkilötietojen suoja ja yksityiselämän kunnioittaminen ovat merkittäviä perusoikeuksia. Euroopan parlamentti on aina korostanut tarvetta säilyttää tasapaino turvallisuuden lisäämisen sekä ihmisoikeuksien, tietosuojan ja yksityisyyden turvaamisen välillä. EU:n uudet tietosuojasäännöt, joilla lujitetaan kansalaisten oikeuksia ja yksinkertaistetaan yrityksiin sovellettavia sääntöjä digitaalisella aikakaudella, tulivat voimaan toukokuussa 2018.

Henkilötietojen suoja ja yksityiselämän kunnioittaminen ovat merkittäviä perusoikeuksia. Euroopan parlamentti on aina korostanut tarvetta säilyttää tasapaino turvallisuuden lisäämisen sekä ihmisoikeuksien, tietosuojan ja yksityisyyden turvaamisen välillä. EU:n uudet tietosuojasäännöt, joilla lujitetaan kansalaisten oikeuksia ja yksinkertaistetaan yrityksiin sovellettavia sääntöjä digitaalisella aikakaudella, tulivat voimaan toukokuussa 2018.