Sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus

01-11-2017

Sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus takaavat yritysten ja ammattihenkilöiden liikkuvuuden EU:ssa. Vuonna 2006 annetulta palveludirektiiviltä odotetaan paljon, koska se on ratkaisevan tärkeä sisämarkkinoiden toteuttamiselle. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että hyöty, jonka parlamentin palvelujen vapaan liikkuvuuden alalla, ammattipätevyys ja vähittäiskauppa mukaan luettuina, hyväksymä lainsäädäntö tuottaa, on vuositasolla 236 miljardia euroa. Tämä hyöty nousee 284 miljardiin euroon vuodessa vuoden 2019 jälkeen.

Sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus takaavat yritysten ja ammattihenkilöiden liikkuvuuden EU:ssa. Vuonna 2006 annetulta palveludirektiiviltä odotetaan paljon, koska se on ratkaisevan tärkeä sisämarkkinoiden toteuttamiselle. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että hyöty, jonka parlamentin palvelujen vapaan liikkuvuuden alalla, ammattipätevyys ja vähittäiskauppa mukaan luettuina, hyväksymä lainsäädäntö tuottaa, on vuositasolla 236 miljardia euroa. Tämä hyöty nousee 284 miljardiin euroon vuodessa vuoden 2019 jälkeen.