Julkiset hankintasopimukset

01-11-2017

Hankintaviranomaisten tekemillä sopimuksilla varmistetaan rakennusurakan ja tavara- tai palveluhankinnan suorittaminen korvausta vastaan. Nämä sopimukset, joiden määrä on 2 448 miljardia euroa, osoittavat, että eurooppalaiset julkiset hankinnat ovat talouskasvun, työpaikkojen luomisen ja innovoinnin merkittäviä edistäjiä. Parlamentin ja neuvoston vuonna 2014 hyväksymä julkisia hankintoja koskeva paketti tuo EU:n BKT:hen vuosittain 2,88 miljardin euron lisän. Lisäksi julkisia hankintoja koskevat EU:n direktiivit ovat lisänneet hankintasopimusten kokonaisarvoa alle 200 miljardista eurosta noin 525 miljardiin euroon.

Hankintaviranomaisten tekemillä sopimuksilla varmistetaan rakennusurakan ja tavara- tai palveluhankinnan suorittaminen korvausta vastaan. Nämä sopimukset, joiden määrä on 2 448 miljardia euroa, osoittavat, että eurooppalaiset julkiset hankinnat ovat talouskasvun, työpaikkojen luomisen ja innovoinnin merkittäviä edistäjiä. Parlamentin ja neuvoston vuonna 2014 hyväksymä julkisia hankintoja koskeva paketti tuo EU:n BKT:hen vuosittain 2,88 miljardin euron lisän. Lisäksi julkisia hankintoja koskevat EU:n direktiivit ovat lisänneet hankintasopimusten kokonaisarvoa alle 200 miljardista eurosta noin 525 miljardiin euroon.