Energian sisämarkkinat

01-02-2018

Vuodesta 1996 on hyväksytty toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n energian sisämarkkinat ja vapauttaa ne sääntelystä. Toimenpiteissä on käsitelty markkinoille pääsyä, avoimuutta, sääntelyä, kuluttajansuojaa, yhteenliitännän edistämistä ja tarjonnan riittävyyttä. Näillä toimenpiteillä pyritään rakentamaan kilpailulle avoimemmat, asiakaskeskeisemmät, joustavammat ja syrjimättömät EU:n energiamarkkinat, jotka perustuvat markkinapohjaisiin toimitushintoihin. Niillä vahvistetaan ja laajennetaan yksittäisten asiakkaiden ja energiayhteisöjen oikeuksia, puututaan energiaköyhyyteen, selkeytetään markkinatoimijoiden ja sääntelijöiden rooleja ja vastuualueita ja niissä käsitellään sähkön, kaasun ja öljyn toimitusvarmuutta sekä Euroopan laajuisten sähkön ja kaasun siirtoverkkojen kehittämistä.

Vuodesta 1996 on hyväksytty toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n energian sisämarkkinat ja vapauttaa ne sääntelystä. Toimenpiteissä on käsitelty markkinoille pääsyä, avoimuutta, sääntelyä, kuluttajansuojaa, yhteenliitännän edistämistä ja tarjonnan riittävyyttä. Näillä toimenpiteillä pyritään rakentamaan kilpailulle avoimemmat, asiakaskeskeisemmät, joustavammat ja syrjimättömät EU:n energiamarkkinat, jotka perustuvat markkinapohjaisiin toimitushintoihin. Niillä vahvistetaan ja laajennetaan yksittäisten asiakkaiden ja energiayhteisöjen oikeuksia, puututaan energiaköyhyyteen, selkeytetään markkinatoimijoiden ja sääntelijöiden rooleja ja vastuualueita ja niissä käsitellään sähkön, kaasun ja öljyn toimitusvarmuutta sekä Euroopan laajuisten sähkön ja kaasun siirtoverkkojen kehittämistä.