Digitaaliset sisämarkkinat

01-11-2017

Digitaaliset sisämarkkinat edistävät taloutta ja parantavat elämänlaatua sähköisen kaupankäynnin ja sähköisen hallinnon avulla. Kaupallisissa ja viranomaispalveluissa ollaan siirtymässä yhä enemmän kiinteistä käyttöjärjestelmistä mobiilialustoille. Tämä kehitys edellyttää lainsäädäntökehystä pilvipalvelujen, rajattoman mobiilidatan siirron kehittämiselle, mutta samalla on turvattava yksityisyyden ja henkilötietojen suoja ja verkkoturvallisuus. Euroopan parlamentin lainsäädäntötoimet digitaalisten sisämarkkinoiden luomisessa lisäävät Euroopan kasvuun vuosittain 177 miljardia euroa.

Digitaaliset sisämarkkinat edistävät taloutta ja parantavat elämänlaatua sähköisen kaupankäynnin ja sähköisen hallinnon avulla. Kaupallisissa ja viranomaispalveluissa ollaan siirtymässä yhä enemmän kiinteistä käyttöjärjestelmistä mobiilialustoille. Tämä kehitys edellyttää lainsäädäntökehystä pilvipalvelujen, rajattoman mobiilidatan siirron kehittämiselle, mutta samalla on turvattava yksityisyyden ja henkilötietojen suoja ja verkkoturvallisuus. Euroopan parlamentin lainsäädäntötoimet digitaalisten sisämarkkinoiden luomisessa lisäävät Euroopan kasvuun vuosittain 177 miljardia euroa.