Kilpailupolitiikka

01-02-2018

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101–109 artiklassa annetaan säännöt sisämarkkinakilpailusta. Sääntöjen mukaan kiellettyjä ovat sellaiset yritysten väliset sopimukset, jotka rajoittavat kilpailua sisämarkkinoilla. Määräävässä asemassa olevat yritykset eivät saa käyttää asemaansa väärin ja vaikuttaa näin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komissio valvoo unioninlaajuisia yrityskeskittymiä ja yritysostoja ja voi kieltää sellaiset tietyin ehdoin. Kilpailua vääristävät valtiontuet yksittäisille yrityksille tai tuotteille ovat kiellettyjä, mutta niitä voidaan myöntää tietyissä tapauksissa. Kilpailusäännöt koskevat myös julkisia yrityksiä, julkisia palveluja ja yleistä etua koskevia palveluja. Kilpailusääntöjä voidaan olla soveltamatta, jos näiden palvelujen tavoitteiden toteutuminen vaarantuu.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101–109 artiklassa annetaan säännöt sisämarkkinakilpailusta. Sääntöjen mukaan kiellettyjä ovat sellaiset yritysten väliset sopimukset, jotka rajoittavat kilpailua sisämarkkinoilla. Määräävässä asemassa olevat yritykset eivät saa käyttää asemaansa väärin ja vaikuttaa näin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komissio valvoo unioninlaajuisia yrityskeskittymiä ja yritysostoja ja voi kieltää sellaiset tietyin ehdoin. Kilpailua vääristävät valtiontuet yksittäisille yrityksille tai tuotteille ovat kiellettyjä, mutta niitä voidaan myöntää tietyissä tapauksissa. Kilpailusäännöt koskevat myös julkisia yrityksiä, julkisia palveluja ja yleistä etua koskevia palveluja. Kilpailusääntöjä voidaan olla soveltamatta, jos näiden palvelujen tavoitteiden toteutuminen vaarantuu.