UUDISTUSSOPIMUS JA SEN VAIKUTUS RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKAAN: MYÖNTEISTÄ KEHITYSTÄ EUROOPAN PARLAMENTIN KANNALTA

10-10-2007

Tässä tiedotteessa tarkastellaan tietä kohti uutta sopimusta sekä sen vaikutusta rakenne- ja koheesiopolitiikkaan. Siinä käsitellään myös tärkeimpien toimijoiden – EU:n toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien – vaikutusta sopimuksen syntyyn. Näitä toimijoita ovat esimerkiksi Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki, Alueiden komitea sekä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö. Tämän tiedonannon lopussa esitellään myös tavat, joilla lopullinen, hyväksytty teksti on määrä ratifioida.

Tässä tiedotteessa tarkastellaan tietä kohti uutta sopimusta sekä sen vaikutusta rakenne- ja koheesiopolitiikkaan. Siinä käsitellään myös tärkeimpien toimijoiden – EU:n toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien – vaikutusta sopimuksen syntyyn. Näitä toimijoita ovat esimerkiksi Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki, Alueiden komitea sekä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö. Tämän tiedonannon lopussa esitellään myös tavat, joilla lopullinen, hyväksytty teksti on määrä ratifioida.