ERASMUS-ohjelmaan osallistumisen parantaminen

15-07-2010

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia taloudellisia ja muita esteitä eurooppalaiset opiskelijat kohtasivat Erasmus-ohjelmaan osallistumiselle. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että suurimmat osallistumisen esteet vaihtelevat merkittävästi maasta toiseen. Poikkeuksena ovat taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat huomattavasti opiskelijoihin kaikkialla. Opiskelijoiden sosioekonominen tausta on yhteydessä Erasmus-ohjelmaan osallistumiseen, mutta sen vaikutus näkyy enemmän henkilökohtaisissa mieltymyksissä sekä tavassa, jolla kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan, kuin osallistumiseen vaikuttavassa varallisuudessa. Erasmus-ohjelmaan osallistumisen muita esteitä ovat muun muassa ongelmat opintosuoritusten tunnustamisessa sekä riittämätön kielitaito ja henkilökohtaiset sitoumukset.

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia taloudellisia ja muita esteitä eurooppalaiset opiskelijat kohtasivat Erasmus-ohjelmaan osallistumiselle. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että suurimmat osallistumisen esteet vaihtelevat merkittävästi maasta toiseen. Poikkeuksena ovat taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat huomattavasti opiskelijoihin kaikkialla. Opiskelijoiden sosioekonominen tausta on yhteydessä Erasmus-ohjelmaan osallistumiseen, mutta sen vaikutus näkyy enemmän henkilökohtaisissa mieltymyksissä sekä tavassa, jolla kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan, kuin osallistumiseen vaikuttavassa varallisuudessa. Erasmus-ohjelmaan osallistumisen muita esteitä ovat muun muassa ongelmat opintosuoritusten tunnustamisessa sekä riittämätön kielitaito ja henkilökohtaiset sitoumukset.

Ulkopuolinen laatija

Hans Vossensteyn, Maarja Beerkens, Leon Cremonini - CHEPS, University of Twente (NL) - Barbara Besançon, Noor Focken, Bart Leurs, AEF (NL) - Andrew McCoshan, Neringa Mozuraityte, ECOTEC (UK) - Jeroen Huisman, Manuel Souto Otero, Paulo Charles Pimentel Bótas - ICHEM, University of Bath (UK) - Hans de Wit, University of Applied Sciences, Amsterdam (NL)