Julkiset ja kaupalliset sisällön käyttömallit digitaalisella aikakaudella

15-04-2013

Raportissa luodaan katsaus siihen, miten sisältöä tarjotaan tällä hetkellä Euroopassa laajalle yleisölle ja mitkä ovat sen mahdolliset kehityssuuntaukset. Lisäksi siinä tarkastellaan julkisen sektorin ja kaupan alan toimijoiden kokemuksia. Ongelmien ja syiden määrittämisen pohjalta annetaan suosituksia, joilla halutaan vastata sisällön käyttömahdollisuuksiin liittyviin digitaalisen aikakauden haasteisiin Euroopassa.

Raportissa luodaan katsaus siihen, miten sisältöä tarjotaan tällä hetkellä Euroopassa laajalle yleisölle ja mitkä ovat sen mahdolliset kehityssuuntaukset. Lisäksi siinä tarkastellaan julkisen sektorin ja kaupan alan toimijoiden kokemuksia. Ongelmien ja syiden määrittämisen pohjalta annetaan suosituksia, joilla halutaan vastata sisällön käyttömahdollisuuksiin liittyviin digitaalisen aikakauden haasteisiin Euroopassa.

Ulkopuolinen laatija

Claudio Feijoo, Sven Lindmark, Juan Pablo Villar, Carlota Tarín, Javier Gelabert and Beatriz Matía