Yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen täytäntöönpano unionin opetusjärjestelmissä

14-06-2013

Tutkimuksessa analysoidaan tapaa, jolla peruskoulutusjärjestelmässä lähestytään vieraiden kielten oppimista. Siinä analysoidaan CEFR:n käyttöä kokeissa, opetussuunnitelman kehittämisessä, oppikirjoissa ja opettajien koulutuksessa. Tutkimuksessa päädytään siihen, että vaikka kokeiden ja CEFR:n välisiä yhteyksiä ei usein tueta, CEFR:n yleistä lähestymistapaa kielten oppimiseen pannaan täytäntöön, opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa otetaan huomioon asiayhteydestä riippuva kielenkäyttö ja siihen liittyvät kielitaitotasoa koskevat lausumat ja opettajien koulutuksessa viitataan CEFR:ään. CEFR:n vaikutusta olisi kuitenkin lisättävä antamalla sille uutta pontta.

Tutkimuksessa analysoidaan tapaa, jolla peruskoulutusjärjestelmässä lähestytään vieraiden kielten oppimista. Siinä analysoidaan CEFR:n käyttöä kokeissa, opetussuunnitelman kehittämisessä, oppikirjoissa ja opettajien koulutuksessa. Tutkimuksessa päädytään siihen, että vaikka kokeiden ja CEFR:n välisiä yhteyksiä ei usein tueta, CEFR:n yleistä lähestymistapaa kielten oppimiseen pannaan täytäntöön, opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa otetaan huomioon asiayhteydestä riippuva kielenkäyttö ja siihen liittyvät kielitaitotasoa koskevat lausumat ja opettajien koulutuksessa viitataan CEFR:ään. CEFR:n vaikutusta olisi kuitenkin lisättävä antamalla sille uutta pontta.

Ulkopuolinen laatija

Simon Broek, Inge van den Ende (Panteia)