Yhteinen Erasmus (2014–2020)

16-04-2012

Ehdotetun Erasmus for All -ohjelman (2014–2020) tavoitteena on yhdistää lukuisat toimet, joita EU toteuttaa korkeakoulutuksen, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen sekä nuorisopolitiikan ja ruohonjuuritason urheilun alalla. Tässä taustamuistiossa esitellään ja tarkastellaan ehdotetun ohjelman taustaa, rakennetta, sisältöä ja hallintoa. Lisäksi muistiossa annetaan kymmenen suositusta sen varmistamiseksi, ettei ohjelma rajoittuisi vain hallinnon virtaviivaistamiseen vaan siinä kiinnitettäisiin riittävästi huomiota myös alakohtaisiin poliittisiin tarpeisiin. Muistiossa käsitellään yksityiskohtaisesti myös ohjelmaa varten suunniteltuja toimia ja niihin ehdotettuja määrärahoja.

Ehdotetun Erasmus for All -ohjelman (2014–2020) tavoitteena on yhdistää lukuisat toimet, joita EU toteuttaa korkeakoulutuksen, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen sekä nuorisopolitiikan ja ruohonjuuritason urheilun alalla. Tässä taustamuistiossa esitellään ja tarkastellaan ehdotetun ohjelman taustaa, rakennetta, sisältöä ja hallintoa. Lisäksi muistiossa annetaan kymmenen suositusta sen varmistamiseksi, ettei ohjelma rajoittuisi vain hallinnon virtaviivaistamiseen vaan siinä kiinnitettäisiin riittävästi huomiota myös alakohtaisiin poliittisiin tarpeisiin. Muistiossa käsitellään yksityiskohtaisesti myös ohjelmaa varten suunniteltuja toimia ja niihin ehdotettuja määrärahoja.

Ulkopuolinen laatija

Guy Haug and Bernd Wächter