Kansalaisten Eurooppa –ohjelma 2014–2020

10-09-2012

Tässä muistiossa pyritään kuvaamaan lyhyesti ja arvioimaan kriittisesti ehdotettua vuosina 2014–2020 toteutettavaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan muistiperintöä ja kansalaisvaikuttamista. Komission uuden ehdotuksen lähtökohtia, sen sisältöä ja sitä, miten muut EU:n toimielimet ja sidosryhmät siihen suhtautuvat, analysoidaan aiempien "aktiivista kansalaisuutta" koskevien EU:n aloitteiden sekä voimassa olevan Kansalaisten Eurooppa -ohjelman perusteella. Muistiossa myös tarkastellaan ohjelman vahvuuksia ja heikkouksia sekä annetaan suosituksia säädösehdotuksen muuttamiseksi.

Tässä muistiossa pyritään kuvaamaan lyhyesti ja arvioimaan kriittisesti ehdotettua vuosina 2014–2020 toteutettavaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan muistiperintöä ja kansalaisvaikuttamista. Komission uuden ehdotuksen lähtökohtia, sen sisältöä ja sitä, miten muut EU:n toimielimet ja sidosryhmät siihen suhtautuvat, analysoidaan aiempien "aktiivista kansalaisuutta" koskevien EU:n aloitteiden sekä voimassa olevan Kansalaisten Eurooppa -ohjelman perusteella. Muistiossa myös tarkastellaan ohjelman vahvuuksia ja heikkouksia sekä annetaan suosituksia säädösehdotuksen muuttamiseksi.