Paikallisviranomaisten rooli sosiaalisten erojen vähentämisessä

15-05-2009

This Tässä tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti paikallisviranomaisten toimivaltaa, välineitä ja roolia sosiaalisten erojen vähentämisessä. Aluksi annetaan yleiskuvaus erilaisista paikallishallinnon rakenteista EU:ssa, minkä jälkeen tarkastellaan yksityiskohtaisemmin viranomaisten tapoja vastata erityisiin poliittisiin haasteisiin. Havainnollistamiseen käytetään kolmeatoista eri tapausta: paikallisviranomaisten kohtaamia haasteita, ensisijaisia tavoitteita, lähestymistapoja ja vaatimuksia. Asiakirjassa pyritään löytämään yhteisiä onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja esitellään mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.

This Tässä tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti paikallisviranomaisten toimivaltaa, välineitä ja roolia sosiaalisten erojen vähentämisessä. Aluksi annetaan yleiskuvaus erilaisista paikallishallinnon rakenteista EU:ssa, minkä jälkeen tarkastellaan yksityiskohtaisemmin viranomaisten tapoja vastata erityisiin poliittisiin haasteisiin. Havainnollistamiseen käytetään kolmeatoista eri tapausta: paikallisviranomaisten kohtaamia haasteita, ensisijaisia tavoitteita, lähestymistapoja ja vaatimuksia. Asiakirjassa pyritään löytämään yhteisiä onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja esitellään mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Ulkopuolinen laatija

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)