Miten EU:n talousarvio on kehittynyt ja muuttunut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana?

15-02-2017

EU:n talousarvio on muuttunut merkittävästi sen jälkeen kun rahoitusnäkymät vuosiksi 2007–2013 tulivat voimaan kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2009 tuli voimaan Lissabonissa tehty sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT). Se muutti merkittävästi Euroopan unionin toimielinten toimivaltaa. Vuonna 2008 puhjennut maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sitä seurannut erityisesti euroalueeseen vaikuttanut kriisi aiheuttivat säästöpaineita EU:n jäsenvaltioissa sekä EU:n talousarviossa. Tässä katsauksessa esitetään yhteenveto tästä kehityksestä.

EU:n talousarvio on muuttunut merkittävästi sen jälkeen kun rahoitusnäkymät vuosiksi 2007–2013 tulivat voimaan kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2009 tuli voimaan Lissabonissa tehty sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT). Se muutti merkittävästi Euroopan unionin toimielinten toimivaltaa. Vuonna 2008 puhjennut maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sitä seurannut erityisesti euroalueeseen vaikuttanut kriisi aiheuttivat säästöpaineita EU:n jäsenvaltioissa sekä EU:n talousarviossa. Tässä katsauksessa esitetään yhteenveto tästä kehityksestä.