Makroalueiden uusi asema Euroopan alueellisessa yhteistyössä

15-01-2015

Tässä tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti makroalueiden tulevaa asemaa Euroopan alueellisen yhteistyön täytäntöönpanossa. Tutkimuksessa tehdään kirjallisuuskatsauksen ja tapaustutkimusten perusteella arvio uusien makroaluestrategioiden kehityksen mahdollisista hyödyistä ja niiden täytäntöönpanoon liittyvistä yleisimmistä riskeistä ja vaikeuksista. Tämän pohjalta tehdään Euroopan parlamentille suosituksia siitä, miten se voi tehokkaasti tukea uusien makroaluestrategioiden laatimista ja täytäntöönpanoa.

Tässä tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti makroalueiden tulevaa asemaa Euroopan alueellisen yhteistyön täytäntöönpanossa. Tutkimuksessa tehdään kirjallisuuskatsauksen ja tapaustutkimusten perusteella arvio uusien makroaluestrategioiden kehityksen mahdollisista hyödyistä ja niiden täytäntöönpanoon liittyvistä yleisimmistä riskeistä ja vaikeuksista. Tämän pohjalta tehdään Euroopan parlamentille suosituksia siitä, miten se voi tehokkaasti tukea uusien makroaluestrategioiden laatimista ja täytäntöönpanoa.

Ulkopuolinen laatija

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)