Sosiaalinen osallisuus EU:n julkisessa liikenteessä

16-03-2015

Raportissa kuvataan kirjallisuudessa viime aikoina havaittuja liikenteen ja sosiaalisen osallisuuden välisiä yhteyksiä. Lisäksi esitetään näyttöä väestöryhmistä, joilla on muita suurempi riski syrjäytyä yhteiskunnassa ja liikenteen alalla. Raportissa annetaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joilla parannetaan heikoimmassa asemassa olevien käyttäjien pääsyä julkiseen liikenteeseen, ja tehdään joitakin päätelmiä siitä, miten EU voisi parantaa sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien näkökohtien huomioon ottamista julkisen liikenteen politiikassa.

Raportissa kuvataan kirjallisuudessa viime aikoina havaittuja liikenteen ja sosiaalisen osallisuuden välisiä yhteyksiä. Lisäksi esitetään näyttöä väestöryhmistä, joilla on muita suurempi riski syrjäytyä yhteiskunnassa ja liikenteen alalla. Raportissa annetaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joilla parannetaan heikoimmassa asemassa olevien käyttäjien pääsyä julkiseen liikenteeseen, ja tehdään joitakin päätelmiä siitä, miten EU voisi parantaa sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien näkökohtien huomioon ottamista julkisen liikenteen politiikassa.