KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNALLE TEHTY TUTKIMUS – VÄHEMMISTÖKIELET JA KOULUTUS: PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ JA SUDENKUOPPIA

15-02-2017

Raportissa esitetään perusteellinen vertaileva analyysi kolmeatoista kieltä koskevasta tapaustutkimuksesta. Tavoitteena on saada lisätietoa EU:n vähemmistökielten tilanteesta koulutuksessa. Raportissa ehdotetaan parhaita käytäntöjä ja korostetaan haasteita, joita vähemmistökielet kohtaavat koulutuksessa. Huomiota kiinnitetään erityisesti ammatilliseen koulutukseen ja uranäkymiin. Raportissa annetaan myös suosituksia siitä, miten EU:n voi tukea vähemmistökielten asemaa koulutuksessa.

Raportissa esitetään perusteellinen vertaileva analyysi kolmeatoista kieltä koskevasta tapaustutkimuksesta. Tavoitteena on saada lisätietoa EU:n vähemmistökielten tilanteesta koulutuksessa. Raportissa ehdotetaan parhaita käytäntöjä ja korostetaan haasteita, joita vähemmistökielet kohtaavat koulutuksessa. Huomiota kiinnitetään erityisesti ammatilliseen koulutukseen ja uranäkymiin. Raportissa annetaan myös suosituksia siitä, miten EU:n voi tukea vähemmistökielten asemaa koulutuksessa.

Ulkopuolinen laatija

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK