20

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Laatija
Hakusana
Päivämäärä

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Alueiden komitea

01-04-2018

Alueiden komiteassa on 350 jäsentä, jotka edustavat unionin 28 jäsenvaltion alue- ja paikallishallintoja. Se antaa lausunnon asioista, joista sitä perussopimusten mukaan täytyy tai voidaan kuulla, tai omasta aloitteestaan, kun se pitää lausunnon antamista aiheellisena. Sen jäseniä eivät sido mitkään ohjeet. He hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina ja unionin yleisen edun mukaisesti.

Alueiden komiteassa on 350 jäsentä, jotka edustavat unionin 28 jäsenvaltion alue- ja paikallishallintoja. Se antaa lausunnon asioista, joista sitä perussopimusten mukaan täytyy tai voidaan kuulla, tai omasta aloitteestaan, kun se pitää lausunnon antamista aiheellisena. Sen jäseniä eivät sido mitkään ohjeet. He hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina ja unionin yleisen edun mukaisesti.

Ulkorajojen valvonta

01-04-2018

EU:n rajaturvallisuuspolitiikkaa on kehitetty merkittävästi, kun unionin alueelle on saapunut ennennäkemättömän paljon pakolaisia ja muita tulijoita, ja erityisesti vuoden 2015 puolivälistä lähtien, jolloin paljastui joukko puutteita EU:n ulkorajoja ja muuttoliikettä koskevassa politiikassa. Erilaisten EU:hun suuntautuvien muuttovirtojen kasvun aiheuttamat haasteet sekä lisääntynyt huoli turvallisuudesta ovat johtaneet uuteen toiminnan kauteen unionin ulkorajojen suojelussa, mikä on vaikuttanut myös ...

EU:n rajaturvallisuuspolitiikkaa on kehitetty merkittävästi, kun unionin alueelle on saapunut ennennäkemättömän paljon pakolaisia ja muita tulijoita, ja erityisesti vuoden 2015 puolivälistä lähtien, jolloin paljastui joukko puutteita EU:n ulkorajoja ja muuttoliikettä koskevassa politiikassa. Erilaisten EU:hun suuntautuvien muuttovirtojen kasvun aiheuttamat haasteet sekä lisääntynyt huoli turvallisuudesta ovat johtaneet uuteen toiminnan kauteen unionin ulkorajojen suojelussa, mikä on vaikuttanut myös unionin sisärajoihin.

Euroopan unionin oikeuden lähteet ja soveltamisala

01-03-2018

Euroopan unioni on oma oikeushenkilönsä, ja sen oikeus muodostaa oman, kansainvälisestä oikeusjärjestyksestä erillisen oikeusjärjestyksensä. Lisäksi unionin oikeudella on suora tai välillinen vaikutus unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, ja siitä tulee osa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmää. Euroopan unioni on myös oma oikeuslähteensä. Oikeusjärjestys jaetaan yleensä primaarioikeuteen (perussopimukset ja yleiset oikeusperiaatteet), perussopimuksista johdettuun oikeuteen eli sekundaarilainsäädäntöön ...

Euroopan unioni on oma oikeushenkilönsä, ja sen oikeus muodostaa oman, kansainvälisestä oikeusjärjestyksestä erillisen oikeusjärjestyksensä. Lisäksi unionin oikeudella on suora tai välillinen vaikutus unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, ja siitä tulee osa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmää. Euroopan unioni on myös oma oikeuslähteensä. Oikeusjärjestys jaetaan yleensä primaarioikeuteen (perussopimukset ja yleiset oikeusperiaatteet), perussopimuksista johdettuun oikeuteen eli sekundaarilainsäädäntöön ja täydentävään lainsäädäntöön.

Euroopan parlamentin historiallista taustaa

01-03-2018

Euroopan parlamentti sai alkunsa, kun Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) yleiskokouksesta tuli kolmen silloisen Euroopan ylikansallisen yhteisön yhteinen yleiskokous, joka sai myöhemmin nimen Euroopan parlamentti. Tämä toimielin, jonka jäsenet on vuodesta 1979 lähtien valittu välittömillä vaaleilla, on ajan mittaan muuttunut perusteellisesti: nimitettyjen jäsenten edustajakokouksesta on kehittynyt vaaleilla valittu parlamentti, jonka rooli Euroopan unionissa käsittelyyn otettavien aiheiden määrittelijänä ...

Euroopan parlamentti sai alkunsa, kun Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) yleiskokouksesta tuli kolmen silloisen Euroopan ylikansallisen yhteisön yhteinen yleiskokous, joka sai myöhemmin nimen Euroopan parlamentti. Tämä toimielin, jonka jäsenet on vuodesta 1979 lähtien valittu välittömillä vaaleilla, on ajan mittaan muuttunut perusteellisesti: nimitettyjen jäsenten edustajakokouksesta on kehittynyt vaaleilla valittu parlamentti, jonka rooli Euroopan unionissa käsittelyyn otettavien aiheiden määrittelijänä on tunnustettu.

Euroopan unionin tuomioistuin

01-03-2018

Euroopan unionin tuomioistuin on yksi unionin seitsemästä toimielimestä. Se muodostuu kahdesta osasta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Euroopan unionin tuomioistuin käyttää unionissa tuomiovaltaa. Se huolehtii unionin primaarioikeuden ja johdetun oikeuden oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta unionin alueella. Tuomioistuin valvoo myös unionin toimielinten säädösten laillisuutta ja tekee ratkaisuja siitä, noudattavatko jäsenvaltiot primaarioikeuden ja johdetun oikeuden velvoitteita ...

Euroopan unionin tuomioistuin on yksi unionin seitsemästä toimielimestä. Se muodostuu kahdesta osasta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Euroopan unionin tuomioistuin käyttää unionissa tuomiovaltaa. Se huolehtii unionin primaarioikeuden ja johdetun oikeuden oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta unionin alueella. Tuomioistuin valvoo myös unionin toimielinten säädösten laillisuutta ja tekee ratkaisuja siitä, noudattavatko jäsenvaltiot primaarioikeuden ja johdetun oikeuden velvoitteita. Tuomioistuin tulkitsee lisäksi unionin oikeutta kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä.

Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta

01-03-2018

Tässä luvussa käsitellään Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaa. Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluu kaksi tuomioistuinta – unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin – ja se tarjoaa eri oikeussuojakeinoja. Näistä määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 19 artiklassa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 251–281 artiklassa, Euratomin perustamissopimuksen 136 artiklassa ja perussopimuksiin liitetyssä pöytäkirjassa N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen ...

Tässä luvussa käsitellään Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaa. Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluu kaksi tuomioistuinta – unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin – ja se tarjoaa eri oikeussuojakeinoja. Näistä määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 19 artiklassa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 251–281 artiklassa, Euratomin perustamissopimuksen 136 artiklassa ja perussopimuksiin liitetyssä pöytäkirjassa N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä.

Unionin kansalaiset ja heidän oikeutensa

01-03-2018

Yksittäisten kansalaisten oikeudet ja unionin kansalaisuus ovat eurooppalaisen identiteetin muotoutumisen perusta. Niistä määrätään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 artiklassa. Jäsenvaltiolle voidaan määrätä seuraamuksia, jos se loukkaa vakavasti unionin perusarvoja.

Yksittäisten kansalaisten oikeudet ja unionin kansalaisuus ovat eurooppalaisen identiteetin muotoutumisen perusta. Niistä määrätään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 artiklassa. Jäsenvaltiolle voidaan määrätä seuraamuksia, jos se loukkaa vakavasti unionin perusarvoja.

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla

01-03-2018

Tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaa rajatylittävä liikkuvuus lisääntyy jatkuvasti. Euroopan unioni kehittää parhaillaan oikeudellista yhteistyötä sellaisia yksityisoikeudellisia tapauksia varten, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia, ja rakentaa siltoja eri oikeusjärjestelmien välille. Yhteistyön tärkeimmät tavoitteet ovat oikeusvarmuus sekä oikeussuojan helppo ja tehokas saatavuus. Ne edellyttävät helppoa toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä, selkeää sovellettavan lain valintaa ...

Tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaa rajatylittävä liikkuvuus lisääntyy jatkuvasti. Euroopan unioni kehittää parhaillaan oikeudellista yhteistyötä sellaisia yksityisoikeudellisia tapauksia varten, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia, ja rakentaa siltoja eri oikeusjärjestelmien välille. Yhteistyön tärkeimmät tavoitteet ovat oikeusvarmuus sekä oikeussuojan helppo ja tehokas saatavuus. Ne edellyttävät helppoa toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä, selkeää sovellettavan lain valintaa sekä nopeita ja tehokkaita tuomioiden tunnustamis- ja täytäntöönpanomenettelyjä.

Kumppanit

Pysy ajan tasalla

email update imageSähköpostipäivitykset

Voit seurata ihmisiä ja asioita parlamentissa suoraan sähköpostiisi lähetettävien päivitysten avulla. Näin saat tuoreimmat uutiset muun muassa EP:n jäsenistä, valiokunnista, uutispalveluista ja Think Tank -osioista.

Järjestelmään pääsee miltä tahansa sivulta parlamentin verkkosivustolla. Se on helppo ottaa käyttöön: anna sähköpostiosoitteesi, valitse aihe, josta haluat saada ilmoituksia, ja ilmoita, kuinka usein haluat saada tietoa (päivittäin, viikoittain vai kuukausittain). Hetken kuluttua saat sähköpostin, jossa olevaa linkkiä napsauttamalla voit vahvistaa rekisteröitymisesi.

RSS imageRSS-syötteet

Voit seurata verkkosivustomme uutisia ja päivityksiä RSS-syötteiden avulla.

Napsauta alla olevaa linkkiä syötteiden konfiguroimiseksi.