27

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Hakusana
Päivämäärä

Euroopan laajuiset verkot – suuntaviivat

01-02-2018

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa on säilytetty Maastrichtin sopimuksessa ensimmäistä kertaa mainitut liikenteen, energian ja televiestinnän Euroopan laajuiset verkot, joiden tarkoituksena on kaikkien unionin alueiden yhteen liittäminen. Verkoilla on tarkoitus tukea sisämarkkinoita ja työllisyyttä ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2013 lopulla Euroopan laajuisia verkkoja uudistettiin perusteellisesti.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa on säilytetty Maastrichtin sopimuksessa ensimmäistä kertaa mainitut liikenteen, energian ja televiestinnän Euroopan laajuiset verkot, joiden tarkoituksena on kaikkien unionin alueiden yhteen liittäminen. Verkoilla on tarkoitus tukea sisämarkkinoita ja työllisyyttä ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2013 lopulla Euroopan laajuisia verkkoja uudistettiin perusteellisesti.

Euroopan laajuisten verkkojen rahoitus

01-02-2018

Euroopan unioni ja jäsenvaltiot rahoittavat yhdessä Euroopan laajuisia verkkoja. Unionin rahoitusapu toimii kannustimena suurimman osan rahoituksesta tullessa jäsenvaltioilta. Euroopan laajuisten verkkojen rahoitusta voidaan myös täydentää rakennerahastoista, Euroopan investointipankin tuella tai yksityissektorin rahoitusosuuksilla. Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen vuonna 2013 merkitsi huomattavaa Euroopan laajuisten verkkojen uudistusta.

Euroopan unioni ja jäsenvaltiot rahoittavat yhdessä Euroopan laajuisia verkkoja. Unionin rahoitusapu toimii kannustimena suurimman osan rahoituksesta tullessa jäsenvaltioilta. Euroopan laajuisten verkkojen rahoitusta voidaan myös täydentää rakennerahastoista, Euroopan investointipankin tuella tai yksityissektorin rahoitusosuuksilla. Verkkojen Eurooppa -välineen perustaminen vuonna 2013 merkitsi huomattavaa Euroopan laajuisten verkkojen uudistusta.

Energian sisämarkkinat

01-02-2018

Vuodesta 1996 on hyväksytty toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n energian sisämarkkinat ja vapauttaa ne sääntelystä. Toimenpiteissä on käsitelty markkinoille pääsyä, avoimuutta, sääntelyä, kuluttajansuojaa, yhteenliitännän edistämistä ja tarjonnan riittävyyttä. Näillä toimenpiteillä pyritään rakentamaan kilpailulle avoimemmat, asiakaskeskeisemmät, joustavammat ja syrjimättömät EU:n energiamarkkinat, jotka perustuvat markkinapohjaisiin toimitushintoihin. Niillä vahvistetaan ja ...

Vuodesta 1996 on hyväksytty toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n energian sisämarkkinat ja vapauttaa ne sääntelystä. Toimenpiteissä on käsitelty markkinoille pääsyä, avoimuutta, sääntelyä, kuluttajansuojaa, yhteenliitännän edistämistä ja tarjonnan riittävyyttä. Näillä toimenpiteillä pyritään rakentamaan kilpailulle avoimemmat, asiakaskeskeisemmät, joustavammat ja syrjimättömät EU:n energiamarkkinat, jotka perustuvat markkinapohjaisiin toimitushintoihin. Niillä vahvistetaan ja laajennetaan yksittäisten asiakkaiden ja energiayhteisöjen oikeuksia, puututaan energiaköyhyyteen, selkeytetään markkinatoimijoiden ja sääntelijöiden rooleja ja vastuualueita ja niissä käsitellään sähkön, kaasun ja öljyn toimitusvarmuutta sekä Euroopan laajuisten sähkön ja kaasun siirtoverkkojen kehittämistä.

Kohtuuhintaisia viestintäpalveluja yrityksille ja kuluttajille

01-02-2018

Tieto- ja viestintätekniikka sekä data- ja verkkoyhteyspalvelut ovat tulleet perinteisten puhelinpalvelujen tilalle kuluttajille ja yrityksille keskeisinä tuotteina. Nykyään on saatavilla yhä enemmän audiovisuaalista sisältöä tilauksesta, ja 4G- ja 5G-verkot lisääntyvät eksponentiaalisesti. Vastauksena tähän kehitykseen EU on luonut televiestinnän sääntelykehyksen, jonka piiriin kuuluvat kiinteät ja langattomat puhelinverkot, internet sekä lähetys- ja välitystoiminta ja jonka sääntöjä sovelletaan ...

Tieto- ja viestintätekniikka sekä data- ja verkkoyhteyspalvelut ovat tulleet perinteisten puhelinpalvelujen tilalle kuluttajille ja yrityksille keskeisinä tuotteina. Nykyään on saatavilla yhä enemmän audiovisuaalista sisältöä tilauksesta, ja 4G- ja 5G-verkot lisääntyvät eksponentiaalisesti. Vastauksena tähän kehitykseen EU on luonut televiestinnän sääntelykehyksen, jonka piiriin kuuluvat kiinteät ja langattomat puhelinverkot, internet sekä lähetys- ja välitystoiminta ja jonka sääntöjä sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Teollisuuspolitiikan yleiset periaatteet

01-02-2018

Euroopan unionin teollisuuspolitiikan tavoitteena on parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä, jotta se täyttäisi tehtävänsä Euroopan kestävän kasvun ja työllisyyden edistäjänä. Unionin teollisuuden toimintaedellytyksiä on pyritty parantamaan monin eri strategioin. Viimeisin niistä on esitetty tammikuussa 2014 julkaistussa tiedonannossa ”Kohti Euroopan teollista renessanssia”.

Euroopan unionin teollisuuspolitiikan tavoitteena on parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä, jotta se täyttäisi tehtävänsä Euroopan kestävän kasvun ja työllisyyden edistäjänä. Unionin teollisuuden toimintaedellytyksiä on pyritty parantamaan monin eri strategioin. Viimeisin niistä on esitetty tammikuussa 2014 julkaistussa tiedonannossa ”Kohti Euroopan teollista renessanssia”.

Ydinenergia

01-02-2018

Nykyisin tuotettu ydinvoima on energiaa, jota vapautuu ydinfissioksi kutsutussa prosessissa. Siinä atomien hajottamiseksi ja energian vapauttamiseksi käytetään uraania. Ydinenergia on fossiilisten polttoaineiden vähähiilinen vaihtoehto, ja se on tärkeä osa energiantuotantoa 14 jäsenvaltiossa yhteensä 28:sta. EU:ssa tuotetusta energiasta ydinenergian osuus on lähes 30 prosenttia. Ydinenergia on kuitenkin ollut hyvin kiistelty aihe Tšernobylissä vuonna 1986 ja Fukushimassa Japanissa vuonna 2011 tapahtuneiden ...

Nykyisin tuotettu ydinvoima on energiaa, jota vapautuu ydinfissioksi kutsutussa prosessissa. Siinä atomien hajottamiseksi ja energian vapauttamiseksi käytetään uraania. Ydinenergia on fossiilisten polttoaineiden vähähiilinen vaihtoehto, ja se on tärkeä osa energiantuotantoa 14 jäsenvaltiossa yhteensä 28:sta. EU:ssa tuotetusta energiasta ydinenergian osuus on lähes 30 prosenttia. Ydinenergia on kuitenkin ollut hyvin kiistelty aihe Tšernobylissä vuonna 1986 ja Fukushimassa Japanissa vuonna 2011 tapahtuneiden ydinonnettomuuksien vuoksi. Painetta ydinvoimasta luopumiseen Euroopassa ovat lisänneet Saksan päätös luopua vaiheittain ydinenergian käytöstä vuoteen 2020 mennessä sekä kahden belgialaisen reaktorin tilapäinen sulkeminen sen jälkeen, kun niiden reaktoriastioissa havaittiin halkeamia. Vaikka jäsenvaltiot saavat itse päättää, käyttävätkö ne ydinvoimaa energialähteiden yhdistelmässään vai eivät, EU:n tasolla on annettu lainsäädäntöä, jolla pyritään tiukentamaan ydinvoimaloiden turvallisuusnormeja ja varmistamaan ydinjätteen turvallinen käsittely ja hävittäminen.

Energiatehokkuus

01-02-2018

Energiankulutuksen ja -tuhlauksen vähentäminen on Euroopan unionille yhä tärkeämpi tavoite. EU:n johtajat asettivat vuonna 2007 tavoitteeksi leikata unionin vuosittaista energiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuustoimet tunnustetaan yhä yleisemmin hyväksi keinoksi varmistaa kestävä energiahuolto, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä energian toimitusvarmuutta ja vähentää tuontikustannuksia sekä toisaalta lisätä EU:n kilpailukykyä. Energiatehokkuus on energiaunionin ...

Energiankulutuksen ja -tuhlauksen vähentäminen on Euroopan unionille yhä tärkeämpi tavoite. EU:n johtajat asettivat vuonna 2007 tavoitteeksi leikata unionin vuosittaista energiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuustoimet tunnustetaan yhä yleisemmin hyväksi keinoksi varmistaa kestävä energiahuolto, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä energian toimitusvarmuutta ja vähentää tuontikustannuksia sekä toisaalta lisätä EU:n kilpailukykyä. Energiatehokkuus on energiaunionin strateginen painopiste, ja EU edistää energiatehokkuus etusijalle -periaatetta. Vuoden 2030 jälkeisen ajan toimintakehys on parhaillaan käsiteltävänä.

Innovaatiopolitiikka

01-02-2018

Innovoinnilla on yhä suurempi merkitys taloudessa. Se hyödyttää kansalaisia sekä kuluttajina että työntekijöinä. Se on välttämätöntä työpaikkojen laadun parantamiseksi, ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan luomiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi, mutta sitä tarvitaan myös unionin kilpailukyvyn säilyttämiseksi globaaleilla markkinoilla. Innovaatiopolitiikka vaikuttaa tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevan politiikan ja teollisuuspolitiikan yhtymäkohdassa, ja sen tavoitteena on luoda edellytykset ...

Innovoinnilla on yhä suurempi merkitys taloudessa. Se hyödyttää kansalaisia sekä kuluttajina että työntekijöinä. Se on välttämätöntä työpaikkojen laadun parantamiseksi, ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan luomiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi, mutta sitä tarvitaan myös unionin kilpailukyvyn säilyttämiseksi globaaleilla markkinoilla. Innovaatiopolitiikka vaikuttaa tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevan politiikan ja teollisuuspolitiikan yhtymäkohdassa, ja sen tavoitteena on luoda edellytykset uusien ideoiden tuotteistamiseksi markkinoille.

Puolustusteollisuus

01-02-2018

Euroopan puolustusteollisuus on merkittävä teollisuudenala: vuonna 2014 sen liikevaihto oli 97,3 miljardia euroa ja sen palveluksessa oli 500 000 työntekijää. Se on myös luonut välillisesti 1,2 miljoonaa työpaikkaa. Ala on monin tavoin taloudellisesti ja teknisesti tärkeä Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle. Vuonna 2004 perustettu Euroopan puolustusvirasto toimii alan kehittämiseksi. Puolustusteollisuuden nykyisiä haasteita ovat markkinoiden pirstaleisuus ja puolustusmenojen pieneneminen.

Euroopan puolustusteollisuus on merkittävä teollisuudenala: vuonna 2014 sen liikevaihto oli 97,3 miljardia euroa ja sen palveluksessa oli 500 000 työntekijää. Se on myös luonut välillisesti 1,2 miljoonaa työpaikkaa. Ala on monin tavoin taloudellisesti ja teknisesti tärkeä Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle. Vuonna 2004 perustettu Euroopan puolustusvirasto toimii alan kehittämiseksi. Puolustusteollisuuden nykyisiä haasteita ovat markkinoiden pirstaleisuus ja puolustusmenojen pieneneminen.

Euroopan digitaalistrategia

01-02-2018

Vuodesta 1995 lähtien tieto- ja viestintätekniikka on vauhdittanut tuottavuuden lisääntymistä ja talouskasvua EU:ssa.[1] Kolmen viime vuosikymmenen aikana eri tekniikoiden ”lähentyminen” on hämärtänyt televiestinnän, lähetystoiminnan ja tietotekniikan välisiä rajoja. Komissio pani vuonna 2015 alulle digitaaliset sisämarkkinat ja antoi keskeiset lainsäädäntöehdotukset, jotka koskivat sähköisen kaupankäynnin vauhdittamista, tekijänoikeuksia, sähköisen viestinnän tietosuojaa, digitaalisten oikeuksien ...

Vuodesta 1995 lähtien tieto- ja viestintätekniikka on vauhdittanut tuottavuuden lisääntymistä ja talouskasvua EU:ssa.[1] Kolmen viime vuosikymmenen aikana eri tekniikoiden ”lähentyminen” on hämärtänyt televiestinnän, lähetystoiminnan ja tietotekniikan välisiä rajoja. Komissio pani vuonna 2015 alulle digitaaliset sisämarkkinat ja antoi keskeiset lainsäädäntöehdotukset, jotka koskivat sähköisen kaupankäynnin vauhdittamista, tekijänoikeuksia, sähköisen viestinnän tietosuojaa, digitaalisten oikeuksien yhdenmukaistamista, yhdenmukaisia alv-sääntöjä ja kyberturvallisuutta.

Kumppanit

Pysy ajan tasalla

email update imageSähköpostipäivitykset

Voit seurata ihmisiä ja asioita parlamentissa suoraan sähköpostiisi lähetettävien päivitysten avulla. Näin saat tuoreimmat uutiset muun muassa EP:n jäsenistä, valiokunnista, uutispalveluista ja Think Tank -osioista.

Järjestelmään pääsee miltä tahansa sivulta parlamentin verkkosivustolla. Se on helppo ottaa käyttöön: anna sähköpostiosoitteesi, valitse aihe, josta haluat saada ilmoituksia, ja ilmoita, kuinka usein haluat saada tietoa (päivittäin, viikoittain vai kuukausittain). Hetken kuluttua saat sähköpostin, jossa olevaa linkkiä napsauttamalla voit vahvistaa rekisteröitymisesi.

RSS imageRSS-syötteet

Voit seurata verkkosivustomme uutisia ja päivityksiä RSS-syötteiden avulla.

Napsauta alla olevaa linkkiä syötteiden konfiguroimiseksi.