6

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Hakusana
Päivämäärä

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Resurssitehokkuus ja kiertotalous

01-04-2018

Luonnonvarojen epäasianmukainen käyttö on johtanut ympäristön huomattavaan pilaantumiseen, ympäristön tilan heikkenemiseen ja luonnonvarojen köyhtymiseen. Unioni on harjoittanut jo pitkään jätepolitiikkaa, ja siinä on perinteisesti keskitytty ympäristön kannalta kestävämpään jätehuoltoon. Tämä kehityssuunta on tarkoitus kääntää etenemissuunnitelmalla kohti resurssitehokasta Eurooppaa ja kiertotalouspaketilla ja tehdä unionin taloudesta kestävä vuoteen 2050 mennessä. Äskettäin hyväksytyn kiertotalouspaketin ...

Luonnonvarojen epäasianmukainen käyttö on johtanut ympäristön huomattavaan pilaantumiseen, ympäristön tilan heikkenemiseen ja luonnonvarojen köyhtymiseen. Unioni on harjoittanut jo pitkään jätepolitiikkaa, ja siinä on perinteisesti keskitytty ympäristön kannalta kestävämpään jätehuoltoon. Tämä kehityssuunta on tarkoitus kääntää etenemissuunnitelmalla kohti resurssitehokasta Eurooppaa ja kiertotalouspaketilla ja tehdä unionin taloudesta kestävä vuoteen 2050 mennessä. Äskettäin hyväksytyn kiertotalouspaketin neljässä uudessa jätedirektiivissä esitetään uusia jätehuoltotavoitteita, jotka koskevat jätteen syntymisen ehkäisyä, jätteen uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja kaatopaikkoja.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Kemikaalit ja torjunta-aineet

01-02-2018

EU:n kemikaali- ja torjunta-ainelainsäädännön tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä välttää kaupan esteet. Lainsäädäntö koostuu tiettyjen kemikaaliluokkien markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista säännöistä, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista yhdenmukaistetuista rajoituksista sekä suuronnettomuuksia ja vaarallisten aineiden vientiä koskevista säännöistä. Torjunta-aineilla tarkoitetaan aineita, joita käytetään ...

EU:n kemikaali- ja torjunta-ainelainsäädännön tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä välttää kaupan esteet. Lainsäädäntö koostuu tiettyjen kemikaaliluokkien markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista säännöistä, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista yhdenmukaistetuista rajoituksista sekä suuronnettomuuksia ja vaarallisten aineiden vientiä koskevista säännöistä. Torjunta-aineilla tarkoitetaan aineita, joita käytetään haitallisina pidettyjen organismien hävittämiseen ja torjumiseen. Niihin kuuluu sekä biosidivalmisteita että kasvinsuojeluaineita. EU:n suurin saavutus on REACH-asetus, jossa säädetään vaarallisten aineiden rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista.

Biologinen monimuotoisuus, maankäyttö ja metsätalous

01-02-2018

Vuoden 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi oli tärkeä virstanpylväs biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja luonnonsuojelun edistämisessä, koska siellä hyväksyttiin biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Unioni on ollut kansainvälisesti merkittävässä asemassa etsittäessä ratkaisuja biologisen monimuotoisuuden häviämiseen, ilmastonmuutokseen ja trooppisten sademetsien tuhoutumiseen. Euroopan unioni sitoutui vuonna 2011 pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja ekosysteemipalvelujen ...

Vuoden 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi oli tärkeä virstanpylväs biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja luonnonsuojelun edistämisessä, koska siellä hyväksyttiin biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Unioni on ollut kansainvälisesti merkittävässä asemassa etsittäessä ratkaisuja biologisen monimuotoisuuden häviämiseen, ilmastonmuutokseen ja trooppisten sademetsien tuhoutumiseen. Euroopan unioni sitoutui vuonna 2011 pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen unionissa vuoteen 2020 mennessä. Muut luontodirektiivin ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimus) tavoitteet ovat vielä saavuttamatta. Joulukuussa 2015 tehdyn globaalin Pariisin ilmastosopimuksen, jolla pyritään lievittämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia, ja sen täytäntöön panemiseksi annetun EU:n lainsäädännön odotetaan vaikuttavan myönteisesti biologisen monimuotoisuuden ja metsien säilyttämiseen tulevina vuosikymmeninä. Vuodesta 1992 alkaen Life-ohjelma on ollut tärkein rahoitusväline unionin biologisen monimuotoisuuden ja metsien säilyttämisessä.

Kestävä kulutus ja tuotanto

01-11-2017

Kestävä kasvu on yksi Euroopan unionin päätavoitteista. Koska maailman luonnonvarat ovat rajalliset, tuottajien ja kuluttajien ohjenuorana on oltava ”vähemmällä enemmän”. Jotta tähän haasteeseen voitaisiin vastata aikana, jota leimaa nopea ilmastonmuutos ja kasvava energiankysyntä, Euroopan unioni on laatinut monenlaisia toimia ja aloitteita, joilla edistetään kestävää kulutusta ja tuotantoa. Niillä on määrä parantaa tuotteiden ympäristötehokkuutta koko elinkaaren ajan, lisätä parempien tuotteiden ...

Kestävä kasvu on yksi Euroopan unionin päätavoitteista. Koska maailman luonnonvarat ovat rajalliset, tuottajien ja kuluttajien ohjenuorana on oltava ”vähemmällä enemmän”. Jotta tähän haasteeseen voitaisiin vastata aikana, jota leimaa nopea ilmastonmuutos ja kasvava energiankysyntä, Euroopan unioni on laatinut monenlaisia toimia ja aloitteita, joilla edistetään kestävää kulutusta ja tuotantoa. Niillä on määrä parantaa tuotteiden ympäristötehokkuutta koko elinkaaren ajan, lisätä parempien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kysyntää ja auttaa kuluttajia tekemään harkittuja valintoja.

Tulevat tapahtumat

17-10-2019
What Europe is Thinking: The latest Pew survey of opinion in 14 EU Member States
Muu tapahtuma -
EPRS
05-11-2019
The Art and Craft of Political Speech-writing: A conversation with Eric Schnure
Muu tapahtuma -
EPRS
06-11-2019
Where next for the global and European economies? The 2019 IMF Economic Outlook
Muu tapahtuma -
EPRS

Kumppanit

Pysy ajan tasalla

email update imageSähköpostipäivitykset

Voit seurata ihmisiä ja asioita parlamentissa suoraan sähköpostiisi lähetettävien päivitysten avulla. Näin saat tuoreimmat uutiset muun muassa EP:n jäsenistä, valiokunnista, uutispalveluista ja Think Tank -osioista.

Järjestelmään pääsee miltä tahansa sivulta parlamentin verkkosivustolla. Se on helppo ottaa käyttöön: anna sähköpostiosoitteesi, valitse aihe, josta haluat saada ilmoituksia, ja ilmoita, kuinka usein haluat saada tietoa (päivittäin, viikoittain vai kuukausittain). Hetken kuluttua saat sähköpostin, jossa olevaa linkkiä napsauttamalla voit vahvistaa rekisteröitymisesi.

RSS imageRSS-syötteet

Voit seurata verkkosivustomme uutisia ja päivityksiä RSS-syötteiden avulla.

Napsauta alla olevaa linkkiä syötteiden konfiguroimiseksi.