82

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Laatija
Päivämäärä

Single Resolution Board (SRB) - Accountability Arrangements and Legal Base for Hearings in the European Parliament - State of Play - April 2019

01-04-2019

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

The advisory European Fiscal Board

30-10-2018

This note examines the main features of the advisory European Fiscal Board that was established by the European Commission on 21 October 2015, in the context of the implementation of an integrated framework for sound fiscal policies, as referred to in the Five Presidents' Report of June 2015. This document is regularly updated.

This note examines the main features of the advisory European Fiscal Board that was established by the European Commission on 21 October 2015, in the context of the implementation of an integrated framework for sound fiscal policies, as referred to in the Five Presidents' Report of June 2015. This document is regularly updated.

Alueiden komitea

01-04-2018

Alueiden komiteassa on 350 jäsentä, jotka edustavat unionin 28 jäsenvaltion alue- ja paikallishallintoja. Se antaa lausunnon asioista, joista sitä perussopimusten mukaan täytyy tai voidaan kuulla, tai omasta aloitteestaan, kun se pitää lausunnon antamista aiheellisena. Sen jäseniä eivät sido mitkään ohjeet. He hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina ja unionin yleisen edun mukaisesti.

Alueiden komiteassa on 350 jäsentä, jotka edustavat unionin 28 jäsenvaltion alue- ja paikallishallintoja. Se antaa lausunnon asioista, joista sitä perussopimusten mukaan täytyy tai voidaan kuulla, tai omasta aloitteestaan, kun se pitää lausunnon antamista aiheellisena. Sen jäseniä eivät sido mitkään ohjeet. He hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina ja unionin yleisen edun mukaisesti.

Euroopan unionin tuomioistuin

01-03-2018

Euroopan unionin tuomioistuin on yksi unionin seitsemästä toimielimestä. Se muodostuu kahdesta osasta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Euroopan unionin tuomioistuin käyttää unionissa tuomiovaltaa. Se huolehtii unionin primaarioikeuden ja johdetun oikeuden oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta unionin alueella. Tuomioistuin valvoo myös unionin toimielinten säädösten laillisuutta ja tekee ratkaisuja siitä, noudattavatko jäsenvaltiot primaarioikeuden ja johdetun oikeuden velvoitteita ...

Euroopan unionin tuomioistuin on yksi unionin seitsemästä toimielimestä. Se muodostuu kahdesta osasta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Euroopan unionin tuomioistuin käyttää unionissa tuomiovaltaa. Se huolehtii unionin primaarioikeuden ja johdetun oikeuden oikeasta tulkinnasta ja soveltamisesta unionin alueella. Tuomioistuin valvoo myös unionin toimielinten säädösten laillisuutta ja tekee ratkaisuja siitä, noudattavatko jäsenvaltiot primaarioikeuden ja johdetun oikeuden velvoitteita. Tuomioistuin tulkitsee lisäksi unionin oikeutta kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä.

Euroopan investointipankki

01-02-2018

Euroopan investointipankki (EIP) antaa pitkäaikaista hankerahoitusta, takauksia ja neuvontaa unionin tavoitteiden edistämiseksi. Rahoitusta myönnetään niin unionissa kuin kolmansissa maissa toteutettaviin hankkeisiin. EIP:n osakkaita ovat EU:n jäsenvaltiot. EIP puolestaan on Euroopan investointirahaston (EIR) suurin osakas ja muodostaa sen kanssa EIP-ryhmän. Komission esittämän Euroopan investointiohjelman puitteissa EIP-ryhmä on osa laajempaa strategiaa, jonka tarkoituksena on pienentää nykyistä ...

Euroopan investointipankki (EIP) antaa pitkäaikaista hankerahoitusta, takauksia ja neuvontaa unionin tavoitteiden edistämiseksi. Rahoitusta myönnetään niin unionissa kuin kolmansissa maissa toteutettaviin hankkeisiin. EIP:n osakkaita ovat EU:n jäsenvaltiot. EIP puolestaan on Euroopan investointirahaston (EIR) suurin osakas ja muodostaa sen kanssa EIP-ryhmän. Komission esittämän Euroopan investointiohjelman puitteissa EIP-ryhmä on osa laajempaa strategiaa, jonka tarkoituksena on pienentää nykyistä investointivajetta poistamalla investoijilta osa hankkeisiin luonnostaan sisältyvästä riskistä.

Nizzan sopimus ja Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta

01-01-2018

Nizzan sopimuksella onnistuttiin vain osittain valmistamaan Euroopan unionia mittavaan laajentumiseen ensin itään vuonna 2004 ja sitten etelään vuonna 2007. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ryhtyi etsimään vastauksia Laekenin julistuksessa esitettyihin kysymyksiin. Se pyrki luomaan unionille uuden oikeusperustan, sopimuksen Euroopan perustuslaista. Kahdessa jäsenvaltiossa järjestetyn kansanäänestyksen kielteisen tuloksen vuoksi perustuslakisopimusta ei kuitenkaan ratifioitu.

Nizzan sopimuksella onnistuttiin vain osittain valmistamaan Euroopan unionia mittavaan laajentumiseen ensin itään vuonna 2004 ja sitten etelään vuonna 2007. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta ryhtyi etsimään vastauksia Laekenin julistuksessa esitettyihin kysymyksiin. Se pyrki luomaan unionille uuden oikeusperustan, sopimuksen Euroopan perustuslaista. Kahdessa jäsenvaltiossa järjestetyn kansanäänestyksen kielteisen tuloksen vuoksi perustuslakisopimusta ei kuitenkaan ratifioitu.

Tilintarkastustuomioistuin

01-01-2018

Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa Euroopan unionin talouden tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää unionin varainhoitoa ja toimii sen kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa Euroopan unionin talouden tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää unionin varainhoitoa ja toimii sen kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

Euroopan komissio

01-10-2017

Euroopan unionin toimielimistä vain komissio saa tehdä lainsäädäntöaloitteita. Sillä on myös merkittävää toimeenpanovaltaa esimerkiksi kilpailua ja kansainvälistä kauppaa koskevan toimintapolitiikan aloilla. Komissio onkin unionin pääasiallinen toimeenpanoelin. Siihen kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Komissio valvoo unionin oikeuden soveltamista ja sitä, että jäsenvaltiot noudattavat perussopimuksia. Se toimii myös unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien komiteoiden puheenjohtajana ...

Euroopan unionin toimielimistä vain komissio saa tehdä lainsäädäntöaloitteita. Sillä on myös merkittävää toimeenpanovaltaa esimerkiksi kilpailua ja kansainvälistä kauppaa koskevan toimintapolitiikan aloilla. Komissio onkin unionin pääasiallinen toimeenpanoelin. Siihen kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Komissio valvoo unionin oikeuden soveltamista ja sitä, että jäsenvaltiot noudattavat perussopimuksia. Se toimii myös unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien komiteoiden puheenjohtajana. Aiempi komiteamenettely on korvattu uusilla säädöstyypeillä eli täytäntöönpanosäädöksillä ja delegoiduilla säädöksillä.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

01-10-2017

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on unionin neuvoa-antava elin, jossa on 350 jäsentä. Sen lausunto vaaditaan pakollisissa kuulemisissa perussopimuksissa määrätyillä aloilla, ja lisäksi komissio, neuvosto ja parlamentti voivat kuulla sitä vapaaehtoisesti. Se voi myös antaa lausuntoja omasta aloitteestaan. Sen jäseniä eivät sido mitkään ohjeet. He hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina ja unionin yleisen edun mukaisesti.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on unionin neuvoa-antava elin, jossa on 350 jäsentä. Sen lausunto vaaditaan pakollisissa kuulemisissa perussopimuksissa määrätyillä aloilla, ja lisäksi komissio, neuvosto ja parlamentti voivat kuulla sitä vapaaehtoisesti. Se voi myös antaa lausuntoja omasta aloitteestaan. Sen jäseniä eivät sido mitkään ohjeet. He hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina ja unionin yleisen edun mukaisesti.

Euroopan oikeusasiamies

01-10-2017

Euroopan oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten, elinten ja laitosten toiminnassa ilmenneitä hallinnollisia epäkohtia. Hän voi ryhtyä tutkimuksiin omasta aloitteestaan tai unionin kansalaisen tekemän kantelun perusteella. Oikeusasiamiehen valitsee Euroopan parlamentti vaalikautensa ajan kestäväksi toimikaudeksi.

Euroopan oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten, elinten ja laitosten toiminnassa ilmenneitä hallinnollisia epäkohtia. Hän voi ryhtyä tutkimuksiin omasta aloitteestaan tai unionin kansalaisen tekemän kantelun perusteella. Oikeusasiamiehen valitsee Euroopan parlamentti vaalikautensa ajan kestäväksi toimikaudeksi.

Tulevat tapahtumat

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Muu tapahtuma -
EPRS

Kumppanit

Pysy ajan tasalla

email update imageSähköpostipäivitykset

Voit seurata ihmisiä ja asioita parlamentissa suoraan sähköpostiisi lähetettävien päivitysten avulla. Näin saat tuoreimmat uutiset muun muassa EP:n jäsenistä, valiokunnista, uutispalveluista ja Think Tank -osioista.

Järjestelmään pääsee miltä tahansa sivulta parlamentin verkkosivustolla. Se on helppo ottaa käyttöön: anna sähköpostiosoitteesi, valitse aihe, josta haluat saada ilmoituksia, ja ilmoita, kuinka usein haluat saada tietoa (päivittäin, viikoittain vai kuukausittain). Hetken kuluttua saat sähköpostin, jossa olevaa linkkiä napsauttamalla voit vahvistaa rekisteröitymisesi.

RSS imageRSS-syötteet

Voit seurata verkkosivustomme uutisia ja päivityksiä RSS-syötteiden avulla.

Napsauta alla olevaa linkkiä syötteiden konfiguroimiseksi.