Caomhnú na n-acmhainní iascaigh

01-01-2018

Tá caomhnú na n-acmhainní iascaigh bunaithe ar an ngá atá ann a chinntiú go saothrófar na hacmhainní sin ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus inmharthanacht fhadtéarmach na hearnála a chinntiú. D’fhonn an cuspóir sin a bhaint amach, tá reachtaíocht glactha ag an Aontas Eorpach lena rialaítear an rochtain ar uiscí AE, leithdháileadh agus úsáid na n-acmhainní, gabhálacha iomlána incheadaithe, teorannú na hiarrachtaí iascaireachta agus bearta teicniúla eile.

Tá caomhnú na n-acmhainní iascaigh bunaithe ar an ngá atá ann a chinntiú go saothrófar na hacmhainní sin ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus inmharthanacht fhadtéarmach na hearnála a chinntiú. D’fhonn an cuspóir sin a bhaint amach, tá reachtaíocht glactha ag an Aontas Eorpach lena rialaítear an rochtain ar uiscí AE, leithdháileadh agus úsáid na n-acmhainní, gabhálacha iomlána incheadaithe, teorannú na hiarrachtaí iascaireachta agus bearta teicniúla eile.