An Beartas Muirí Comhtháite

01-01-2018

Tá an Beartas Muirí Comhtháite (BMC) ina chur chuige iomlánaíoch i dtaca le beartais uile na mara de chuid an Aontais. Bunaithe ar an smaoineamh gur féidir leis an Aontas torthaí níos airde a bhaint as na farraigí agus as na haigéin agus tionchar níos lú acu ar an gcomhshaol trí chomhordú a dhéanamh ar a bheartais, cuimsítear faoi BMC réimsí éagsúla amhail iascach agus dobharshaothrú, loingseoireacht agus calafoirt mhuirí, an muirthimpeallacht, taighde mara, fuinneamh amach ón gcósta, longthógáil agus tionscail mhara, faireachán mara, turasóireacht mhuirí agus chósta, fostaíocht, forbairt na réigiún cósta, agus caidreamh seachtrach i ngnóthaí muirí.

Tá an Beartas Muirí Comhtháite (BMC) ina chur chuige iomlánaíoch i dtaca le beartais uile na mara de chuid an Aontais. Bunaithe ar an smaoineamh gur féidir leis an Aontas torthaí níos airde a bhaint as na farraigí agus as na haigéin agus tionchar níos lú acu ar an gcomhshaol trí chomhordú a dhéanamh ar a bheartais, cuimsítear faoi BMC réimsí éagsúla amhail iascach agus dobharshaothrú, loingseoireacht agus calafoirt mhuirí, an muirthimpeallacht, taighde mara, fuinneamh amach ón gcósta, longthógáil agus tionscail mhara, faireachán mara, turasóireacht mhuirí agus chósta, fostaíocht, forbairt na réigiún cósta, agus caidreamh seachtrach i ngnóthaí muirí.