Iascach Eorpach i bhfigiúirí

01-01-2018

Sna táblaí thíos, léirítear sonraí staidrimh bunúsacha i roinnt réimsí a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh, eadhon: cabhlaigh iascaireachta na mBallstát in 2017 (Tábla I), staid fostaíochta sna hearnálacha iascaigh (2015), dobharshaothraithe (2014), agus próiseála éisc (2016) (Tábla II), táirgeadh, allmhairiú agus onnmhaiuriú táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2016 (Tábla III), tomhaltas dealraitheach táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2016 (Tábla IV), , agus leithdháiltí achmhainní an Chiste Eorpaigh Mhuirí agus Iascaigh ó 2014 go 2020 (Tábla V).

Sna táblaí thíos, léirítear sonraí staidrimh bunúsacha i roinnt réimsí a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh, eadhon: cabhlaigh iascaireachta na mBallstát in 2017 (Tábla I), staid fostaíochta sna hearnálacha iascaigh (2015), dobharshaothraithe (2014), agus próiseála éisc (2016) (Tábla II), táirgeadh, allmhairiú agus onnmhaiuriú táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2016 (Tábla III), tomhaltas dealraitheach táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2016 (Tábla IV), , agus leithdháiltí achmhainní an Chiste Eorpaigh Mhuirí agus Iascaigh ó 2014 go 2020 (Tábla V).