Forálacha maidir le trácht agus sábháilteacht ar bhóithre

01-02-2018

Tá sprioc dó féin leagtha síos ag an Aontas, is é sin limistéar Eorpach sábháilteachta ar bhóithre a chruthú sna deich mbliana ó 2010 go 2020. Is ar bhonn náisiúnta go príomha atá inniúlacht sa réimse sin. Dá bhrí sin, tá a bhearta á ndíriú ag AE ar riocht feithiclí, ar iompar earraí contúirteacha agus ar shábháilteacht na ngréasán bóithre.

Tá sprioc dó féin leagtha síos ag an Aontas, is é sin limistéar Eorpach sábháilteachta ar bhóithre a chruthú sna deich mbliana ó 2010 go 2020. Is ar bhonn náisiúnta go príomha atá inniúlacht sa réimse sin. Dá bhrí sin, tá a bhearta á ndíriú ag AE ar riocht feithiclí, ar iompar earraí contúirteacha agus ar shábháilteacht na ngréasán bóithre.