An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

01-02-2018

Uirlis thábhachtach um dhaonlathas rannpháirteach san Aontas Eorpach is ea an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh (TES), lenar féidir le haon mhilliún saoránach AE a bhfuil cónaí orthu sa cheathrú cuid de na Ballstáit ar a laghad iarraidh ar an gCoimisiún togra le haghaidh gníomh dlíthiúil a thíolacadh chun Conarthaí AE a chur chun feidhme. Ó cuireadh i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 lena mbunaítear nósanna imeachta agus coinníollacha mionsonraithe i ndáil le TES, tá ceithre thionscnamh tíolactha go rathúil don Choimisiún.

Uirlis thábhachtach um dhaonlathas rannpháirteach san Aontas Eorpach is ea an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh (TES), lenar féidir le haon mhilliún saoránach AE a bhfuil cónaí orthu sa cheathrú cuid de na Ballstáit ar a laghad iarraidh ar an gCoimisiún togra le haghaidh gníomh dlíthiúil a thíolacadh chun Conarthaí AE a chur chun feidhme. Ó cuireadh i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 lena mbunaítear nósanna imeachta agus coinníollacha mionsonraithe i ndáil le TES, tá ceithre thionscnamh tíolactha go rathúil don Choimisiún.