Ceart achainí

01-10-2017

Ó tháinig Conradh Maastricht i bhfeidhm, bhí sé de cheart ag gach saoránach den Aontas achainí i bhfoirm ghearáin nó iarrata, maidir le saincheist a thagann faoi réimsí gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh, a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa. Scrúdaíonn Coiste um Achainíocha na Parlaiminte na hachainíocha, a dhéanann cinneadh maidir lena n-inghlacthacht agus atá freagrach as déileáil leo.

Ó tháinig Conradh Maastricht i bhfeidhm, bhí sé de cheart ag gach saoránach den Aontas achainí i bhfoirm ghearáin nó iarrata, maidir le saincheist a thagann faoi réimsí gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh, a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa. Scrúdaíonn Coiste um Achainíocha na Parlaiminte na hachainíocha, a dhéanann cinneadh maidir lena n-inghlacthacht agus atá freagrach as déileáil leo.