Limistéar saoirse, slándála agus ceartais: gnéithe ginearálta

01-03-2018

Leagann Conradh Liospóin an-tábhacht ar limistéar saoirse, slándála agus ceartais a chruthú. Tugadh isteach roinnt gnéithe nua tábhachtacha leis: nós imeachta cinnteoireachta níos éifeachtúla agus níos daonlathaí, ar freagra é ar chealú struchtúr na gcolún a bhí ann roimhe sin; cumhachtaí méadaithe do Chúirt Bhreithiúnais AE; agus ról nua do pharlaimintí náisiúnta. Neartaítear cearta bunúsacha le Cairt um Chearta Bunúsacha atá ceangailteach ar AE anois faoin dlí.

Leagann Conradh Liospóin an-tábhacht ar limistéar saoirse, slándála agus ceartais a chruthú. Tugadh isteach roinnt gnéithe nua tábhachtacha leis: nós imeachta cinnteoireachta níos éifeachtúla agus níos daonlathaí, ar freagra é ar chealú struchtúr na gcolún a bhí ann roimhe sin; cumhachtaí méadaithe do Chúirt Bhreithiúnais AE; agus ról nua do pharlaimintí náisiúnta. Neartaítear cearta bunúsacha le Cairt um Chearta Bunúsacha atá ceangailteach ar AE anois faoin dlí.