Bainistiú na dteorainneacha seachtracha

01-04-2018

Tá forbairtí suntasacha tagtha ar bheartas bainistithe teorainneacha AE le teacht na ndídeanaithe agus na n-imirceach neamhrialta ar scála nach bhfacthas roimhe, agus go háirithe ó lár 2015 nuair a nochtadh easnaimh ar bheartais AE maidir le teorainneacha seachtracha agus imirce. Ba iad na dúshláin a bhaineann leis an méadú a tháinig ar an imirce measctha isteach in AE agus ar an imní faoin tslándáil ba chúis le tréimhse nua ghníomhaíochta i réimse chosaint theorainneacha seachtracha AE, rud a bhfuil tionchar aige freisin ar a gcuid teorainneacha inmheánacha.

Tá forbairtí suntasacha tagtha ar bheartas bainistithe teorainneacha AE le teacht na ndídeanaithe agus na n-imirceach neamhrialta ar scála nach bhfacthas roimhe, agus go háirithe ó lár 2015 nuair a nochtadh easnaimh ar bheartais AE maidir le teorainneacha seachtracha agus imirce. Ba iad na dúshláin a bhaineann leis an méadú a tháinig ar an imirce measctha isteach in AE agus ar an imní faoin tslándáil ba chúis le tréimhse nua ghníomhaíochta i réimse chosaint theorainneacha seachtracha AE, rud a bhfuil tionchar aige freisin ar a gcuid teorainneacha inmheánacha.