Beartas inimirce

01-03-2018

Tá beartas inimirce Eorpach atá réamhbhreathnaitheach agus cuimsitheach, bunaithe ar dhlúthpháirtíocht, ina phríomhchuspóir do Pharlaimint na hEorpa. Is é is aidhm do bheartas inimirce cur chuige cothrom a bhunú chun déileáil le hinimirce rialta agus neamhrialta araon.

Tá beartas inimirce Eorpach atá réamhbhreathnaitheach agus cuimsitheach, bunaithe ar dhlúthpháirtíocht, ina phríomhchuspóir do Pharlaimint na hEorpa. Is é is aidhm do bheartas inimirce cur chuige cothrom a bhunú chun déileáil le hinimirce rialta agus neamhrialta araon.