An margadh inmheánach fuinnimh

01-02-2018

Chun comhchuibhiú agus léirscaoileadh a dhéanamh ar mhargadh inmheánach fuinnimh AE, glacadh bearta ó 1996 i leith, a rachadh i ngleic le rochtain ar an margadh, le trédhearcacht agus rialáil, le cosaint tomhaltóirí, le tacaíocht don idirnascthacht agus le leibhéil leormhaithe soláthair. Is é aidhm na mbeart sin margadh leictreachais AE a dhéanamh níos iomaíche, níos dírithe ar an gcustaiméir, níos solúbtha agus níos neamh-idirdhealaithí, le praghsanna soláthair bunaithe ar an margadh. Neartódh agus leathnódh sé cearta na gcustaiméirí aonair agus na bpobal fuinnimh, rachadh sé i ngleic le bochtaineacht fuinnimh, shoiléireodh sé róil agus freagrachtaí na rannpháirtithe sa mhargadh agus na rialtóirí, rachadh sé i ngleic le slándáil an tsoláthair leictreachais, gáis agus ola, mar aon le forbairt na líonraí tras-Eorpacha d’iompar leictreachais agus gáis.

Chun comhchuibhiú agus léirscaoileadh a dhéanamh ar mhargadh inmheánach fuinnimh AE, glacadh bearta ó 1996 i leith, a rachadh i ngleic le rochtain ar an margadh, le trédhearcacht agus rialáil, le cosaint tomhaltóirí, le tacaíocht don idirnascthacht agus le leibhéil leormhaithe soláthair. Is é aidhm na mbeart sin margadh leictreachais AE a dhéanamh níos iomaíche, níos dírithe ar an gcustaiméir, níos solúbtha agus níos neamh-idirdhealaithí, le praghsanna soláthair bunaithe ar an margadh. Neartódh agus leathnódh sé cearta na gcustaiméirí aonair agus na bpobal fuinnimh, rachadh sé i ngleic le bochtaineacht fuinnimh, shoiléireodh sé róil agus freagrachtaí na rannpháirtithe sa mhargadh agus na rialtóirí, rachadh sé i ngleic le slándáil an tsoláthair leictreachais, gáis agus ola, mar aon le forbairt na líonraí tras-Eorpacha d’iompar leictreachais agus gáis.