Éifeachtúlacht fuinnimh

01-02-2018

Tá sé tábhachtach don Aontas go laghdófaí an méid fuinnimh a úsáidtear agus an méid a chuirtear amú agus tá an tábhacht sin ag dul i méid. In 2007, leag ceannairí AE sprioc síos go ndéanfaí laghdú 20 % ar an méid fuinnimh a ídítear in aghaidh na bliana san AE faoi 2020. Breathnaítear ar bhearta éifeachtúlachta fuinnimh arís agus arís eile mar bhealach chun soláthar fuinnimh inbhuanaithe a bhaint amach, astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, feabhas a chur ar shlándáil an tsoláthair fuinnimh agus na billí allmhairithe a laghdú, mar aon le bealach chun iomaíochas AE a chur chun cinn. Dá bhrí sin, is tosaíocht straitéiseach don Aontas Fuinnimh í éifeachtúlacht fuinnimh, agus cuireann AE an prionsabal maidir le ‘tús áite a thabhairt don éifeachtúlacht fuinnimh’ chun cinn. Tá plé á dhéanamh ar an gcreat beartais don tréimhse i ndiaidh 2030.

Tá sé tábhachtach don Aontas go laghdófaí an méid fuinnimh a úsáidtear agus an méid a chuirtear amú agus tá an tábhacht sin ag dul i méid. In 2007, leag ceannairí AE sprioc síos go ndéanfaí laghdú 20 % ar an méid fuinnimh a ídítear in aghaidh na bliana san AE faoi 2020. Breathnaítear ar bhearta éifeachtúlachta fuinnimh arís agus arís eile mar bhealach chun soláthar fuinnimh inbhuanaithe a bhaint amach, astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, feabhas a chur ar shlándáil an tsoláthair fuinnimh agus na billí allmhairithe a laghdú, mar aon le bealach chun iomaíochas AE a chur chun cinn. Dá bhrí sin, is tosaíocht straitéiseach don Aontas Fuinnimh í éifeachtúlacht fuinnimh, agus cuireann AE an prionsabal maidir le ‘tús áite a thabhairt don éifeachtúlacht fuinnimh’ chun cinn. Tá plé á dhéanamh ar an gcreat beartais don tréimhse i ndiaidh 2030.