An tionscal cosanta

01-02-2018

Le láimhdeachas de EUR 97.3 billiún in 2014, 500,000 duine fostaithe go díreach agus 1.2 milliún post indíreach, is ollearnáil tionsclaíochta é tionscal cosanta na hEorpa. Tá codanna eacnamaíocha agus teicneolaíocha mar chuid de, ar tosca tábhachtacha iad don iomaíochas tionsclaíoch Eorpach. Bunaithe in 2004, cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint le forbairt an tionscail sin. Tá dúshláin roimh an earnáil faoi láthair amhail ilroinnt sa mhargadh agus laghdú ar an gcaiteachas cosanta.

Le láimhdeachas de EUR 97.3 billiún in 2014, 500,000 duine fostaithe go díreach agus 1.2 milliún post indíreach, is ollearnáil tionsclaíochta é tionscal cosanta na hEorpa. Tá codanna eacnamaíocha agus teicneolaíocha mar chuid de, ar tosca tábhachtacha iad don iomaíochas tionsclaíoch Eorpach. Bunaithe in 2004, cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint le forbairt an tionscail sin. Tá dúshláin roimh an earnáil faoi láthair amhail ilroinnt sa mhargadh agus laghdú ar an gcaiteachas cosanta.