Fiontair bheaga agus mheánmhéide

01-01-2018

Is micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) iad 99 % de chuideachtaí in AE. Soláthraíonn siad dhá thrian de na poist san earnáil phríobháideach agus cuireann siad le hos cionn leath den breisluach iomlán a chruthaíonn gnólachtaí in AE. Tá glactha le cláir ghníomhaíochta éagsúla chun tacú le FBManna, amhail an tAcht um Ghnólachtaí Beaga, Fís 2020 agus clár COSME. Is é is aidhm leo ná feabhas a chur ar iomaíochas na FBManna trí thaighde agus nuálaíocht, agus rochtain níos fearr ar mhaoiniú a chur ar fáil do FBManna.

Is micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) iad 99 % de chuideachtaí in AE. Soláthraíonn siad dhá thrian de na poist san earnáil phríobháideach agus cuireann siad le hos cionn leath den breisluach iomlán a chruthaíonn gnólachtaí in AE. Tá glactha le cláir ghníomhaíochta éagsúla chun tacú le FBManna, amhail an tAcht um Ghnólachtaí Beaga, Fís 2020 agus clár COSME. Is é is aidhm leo ná feabhas a chur ar iomaíochas na FBManna trí thaighde agus nuálaíocht, agus rochtain níos fearr ar mhaoiniú a chur ar fáil do FBManna.