Cosaint agus bainistiú uisce

01-02-2018

Tá uisce bunriachtanach le haghaidh bheatha an duine, ainmhithe agus plandaí, agus freisin don gheilleagar. Téann cosaint agus bainistiú uisce thar theorainneacha náisiúnta amach. Bunaíonn an Treoir Réime Uisce (TRU) ón Aontas creat dlíthiúil chun uisce glan in AE a chosaint agus uisce truaillithe a ghlanadh, chomh maith le húsáid inbhuanaithe fadtéarmach an uisce a áirithiú. Tá reachtaíocht níos sonraí ann mar thaca do TRU, amhail an Treoir maidir le hUisce Óil nó an Treoir maidir le hUisce Snámha, an Treoir maidir le Tuilte agus an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí, chomh maith le comhaontuithe idirnáisiúnta.

Tá uisce bunriachtanach le haghaidh bheatha an duine, ainmhithe agus plandaí, agus freisin don gheilleagar. Téann cosaint agus bainistiú uisce thar theorainneacha náisiúnta amach. Bunaíonn an Treoir Réime Uisce (TRU) ón Aontas creat dlíthiúil chun uisce glan in AE a chosaint agus uisce truaillithe a ghlanadh, chomh maith le húsáid inbhuanaithe fadtéarmach an uisce a áirithiú. Tá reachtaíocht níos sonraí ann mar thaca do TRU, amhail an Treoir maidir le hUisce Óil nó an Treoir maidir le hUisce Snámha, an Treoir maidir le Tuilte agus an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí, chomh maith le comhaontuithe idirnáisiúnta.