Bithéagsúlacht, úsáid talún agus foraoiseacht

01-02-2018

Céim mhór chun tosaigh do chaomhnú na bithéagsúlachta agus do chosaint an dúlra ba ea Comhdháil 1992 NA ar Chomhshaol agus Forbairt, a bhuíochas le glacadh an Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch. Tá ról tábhachtach idirnáisiúnta ag AE maidir le réitigh a lorg ar chailliúint na bithéagsúlachta, ar an athrú aeráide agus ar léirscrios na bhforaoisí báistí tropaiceacha. In 2011 gheall AE a dhícheall a dhéanamh chun stad a chur le cailliúint na bithéagsúlachta agus le díghrádú seirbhísí éiceachórais in AE faoi 2020. Tá cuspóirí eile fós le gnóthú, ar cuspóirí iad a leagtar amach sa Treoir maidir le Gnáthóga nó sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES). Meastar go mbeidh tionchar dearfach ar chaomhnú na bithéagsúlachta agus foraoisí sna blianta amach romhainn ag Comhaontú domhanda Pháras i dtaca leis an aeráid dhomhanda a rinneadh i mí na Nollag 2015 chun maolú a dhéanamh ar éifeachtaí an athraithe aeráide agus ag an reachtaíocht AE ina dhiaidh sin chun an Comhaontú sin a chur chun feidhme. Ó 1992 i leith, is é clár LIFE an ionstraim airgeadais is tábhachtaí in AE chun an bhithéagsúlacht agus foraoisí a chosaint.

Céim mhór chun tosaigh do chaomhnú na bithéagsúlachta agus do chosaint an dúlra ba ea Comhdháil 1992 NA ar Chomhshaol agus Forbairt, a bhuíochas le glacadh an Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch. Tá ról tábhachtach idirnáisiúnta ag AE maidir le réitigh a lorg ar chailliúint na bithéagsúlachta, ar an athrú aeráide agus ar léirscrios na bhforaoisí báistí tropaiceacha. In 2011 gheall AE a dhícheall a dhéanamh chun stad a chur le cailliúint na bithéagsúlachta agus le díghrádú seirbhísí éiceachórais in AE faoi 2020. Tá cuspóirí eile fós le gnóthú, ar cuspóirí iad a leagtar amach sa Treoir maidir le Gnáthóga nó sa Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES). Meastar go mbeidh tionchar dearfach ar chaomhnú na bithéagsúlachta agus foraoisí sna blianta amach romhainn ag Comhaontú domhanda Pháras i dtaca leis an aeráid dhomhanda a rinneadh i mí na Nollag 2015 chun maolú a dhéanamh ar éifeachtaí an athraithe aeráide agus ag an reachtaíocht AE ina dhiaidh sin chun an Comhaontú sin a chur chun feidhme. Ó 1992 i leith, is é clár LIFE an ionstraim airgeadais is tábhachtaí in AE chun an bhithéagsúlacht agus foraoisí a chosaint.