An t-athrú aeráide a chomhrac

01-02-2018

Ag comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an athrú aeráide i bPáras i mí na Nollag 2015, chomhaontaigh Comhpháirtithe ó gach cearn den domhan an téamh domhanda a choimeád go mór faoi bhun 2°C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch. Tá an tAontas tiomanta d’astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 40% faoi leibhéil 1990 ar a laghad roimh 2030, agus feabhas 27% á chur aige ar éifeachtúlacht fuinnimh ag an am céanna chomh maith le sciar na bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite a mhéadú chuig 27% den tomhaltas deiridh. Is príomhshásra sa chomhrac in aghaidh an athraithe aeráide í Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí.

Ag comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an athrú aeráide i bPáras i mí na Nollag 2015, chomhaontaigh Comhpháirtithe ó gach cearn den domhan an téamh domhanda a choimeád go mór faoi bhun 2°C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch. Tá an tAontas tiomanta d’astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 40% faoi leibhéil 1990 ar a laghad roimh 2030, agus feabhas 27% á chur aige ar éifeachtúlacht fuinnimh ag an am céanna chomh maith le sciar na bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite a mhéadú chuig 27% den tomhaltas deiridh. Is príomhshásra sa chomhrac in aghaidh an athraithe aeráide í Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí.