Beartas iomaíochta

01-02-2018

In Airteagal 101 go hAirteagal 109 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá rialacha maidir le hiomaíocht sa mhargadh inmheánach lena gcuirtear toirmeasc ar chomhaontuithe frithiomaíocha idir gnóthais. Danach sind wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen zwischen Unternehmen untersagt. Níor cheart do ghnólachtaí a bhfuil seasamh ceannasach ar an margadh acu mí-úsáid a bhaint as an seasamh sin ar bhealach a ndéanfaí difear don trádáil idir na Ballstáit. Is é an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’) a dhéanann faireachán ar chumaisc agus táthcheangail lena ngabhann gné AE agus is féidir iad a chosc i gcásanna áirithe. Tá toirmeasc ar státchabhair do ghnóthais nó táirgí nuair a bhíonn saobhadh ar an margadh dá barr, ach is féidir í a údarú a i gcásanna áirithe. Tá feidhm freisin ag rialacha iomaíochta maidir le gnóthais phoiblí, seirbhísí poiblí agus seirbhísí leasa ghinearálta. Mar sin féin, is féidir eisceachtaí a dhéanamh i gcás inar baolach nach mbainfí amach cuspóirí na seirbhísí sin mar gheall ar na rialacha a chur i bhfeidhm.

In Airteagal 101 go hAirteagal 109 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá rialacha maidir le hiomaíocht sa mhargadh inmheánach lena gcuirtear toirmeasc ar chomhaontuithe frithiomaíocha idir gnóthais. Danach sind wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen zwischen Unternehmen untersagt. Níor cheart do ghnólachtaí a bhfuil seasamh ceannasach ar an margadh acu mí-úsáid a bhaint as an seasamh sin ar bhealach a ndéanfaí difear don trádáil idir na Ballstáit. Is é an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’) a dhéanann faireachán ar chumaisc agus táthcheangail lena ngabhann gné AE agus is féidir iad a chosc i gcásanna áirithe. Tá toirmeasc ar státchabhair do ghnóthais nó táirgí nuair a bhíonn saobhadh ar an margadh dá barr, ach is féidir í a údarú a i gcásanna áirithe. Tá feidhm freisin ag rialacha iomaíochta maidir le gnóthais phoiblí, seirbhísí poiblí agus seirbhísí leasa ghinearálta. Mar sin féin, is féidir eisceachtaí a dhéanamh i gcás inar baolach nach mbainfí amach cuspóirí na seirbhísí sin mar gheall ar na rialacha a chur i bhfeidhm.