Creat AE do bheartais fhioscacha

01-01-2018

Chun cobhsaíocht an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a áirithiú, ní mór go mbeadh creat láidir ann chun airgeadas poiblí neamh-inbhuanaithe a sheachaint. Tháinig athchóiriú (cuid den Sé-Phaca) lena leasaítear an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis i bhfeidhm ag deireadh 2011. Tháinig ceann eile, an Conradh idir-rialtasach ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas, lena n-áirítear an Comhshocrú Fioscach i bhfeidhm go luath in 2013. Tháinig rialachán maidir le measúnú a dhéanamh ar dhréachtphleananna buiséadacha naisiúnta (cuid den ‘Dé-Phaca’) i bhfeidhm i mí Bhealtaine 2013.

Chun cobhsaíocht an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a áirithiú, ní mór go mbeadh creat láidir ann chun airgeadas poiblí neamh-inbhuanaithe a sheachaint. Tháinig athchóiriú (cuid den Sé-Phaca) lena leasaítear an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis i bhfeidhm ag deireadh 2011. Tháinig ceann eile, an Conradh idir-rialtasach ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas, lena n-áirítear an Comhshocrú Fioscach i bhfeidhm go luath in 2013. Tháinig rialachán maidir le measúnú a dhéanamh ar dhréachtphleananna buiséadacha naisiúnta (cuid den ‘Dé-Phaca’) i bhfeidhm i mí Bhealtaine 2013.