Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

01-03-2018

Ceann amháin de sheacht n-institiúid AE is ea Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Dhá chúirt dlí atá inti: an Chúirt Bhreithiúnais féin agus an Chúirt Ghinearálta. Tá sí freagrach as dlínse an Aontais Eorpaigh. Cinntíonn na cúirteanna go léirmhínítear agus go gcuirtear i bhfeidhm i gceart dlí príomha agus tánaisteach an Aontais in AE. Déanann siad athbhreithniú ar dhlíthiúlacht gníomhartha institiúidí an Aontais agus déanann siad cinneadh an bhfuil a n-oibleagáidí comhlíonta ag Ballstáit faoin dlí príomha agus tánaisteach. Tugann an Chúirt Bhreithiúnais léirmhínithe chomh maith ar dhlí an Aontais nuair a iarrann breithiúna náisiúnta uirthi déanamh amhlaidh.

Ceann amháin de sheacht n-institiúid AE is ea Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Dhá chúirt dlí atá inti: an Chúirt Bhreithiúnais féin agus an Chúirt Ghinearálta. Tá sí freagrach as dlínse an Aontais Eorpaigh. Cinntíonn na cúirteanna go léirmhínítear agus go gcuirtear i bhfeidhm i gceart dlí príomha agus tánaisteach an Aontais in AE. Déanann siad athbhreithniú ar dhlíthiúlacht gníomhartha institiúidí an Aontais agus déanann siad cinneadh an bhfuil a n-oibleagáidí comhlíonta ag Ballstáit faoin dlí príomha agus tánaisteach. Tugann an Chúirt Bhreithiúnais léirmhínithe chomh maith ar dhlí an Aontais nuair a iarrann breithiúna náisiúnta uirthi déanamh amhlaidh.