Inniúlachtaí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

01-03-2018

Sa bhileog eolais seo déantar cur síos ar inniúlachtaí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE), ina bhfuil dhá chúirt, an Chúirt Bhreithiúnais féin agus an Chúirt Ghinearálta agus a chuireann modhanna sásaimh éagsúla ar fáil, mar a leagtar síos in Airteagal 19 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), in Airteagail 251-281 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), in Airteagal 136 de Chonradh Euratom, agus i bPrótacal Uimh. 3 atá i gceangal leis na Conarthaí ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Sa bhileog eolais seo déantar cur síos ar inniúlachtaí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE), ina bhfuil dhá chúirt, an Chúirt Bhreithiúnais féin agus an Chúirt Ghinearálta agus a chuireann modhanna sásaimh éagsúla ar fáil, mar a leagtar síos in Airteagal 19 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), in Airteagail 251-281 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), in Airteagal 136 de Chonradh Euratom, agus i bPrótacal Uimh. 3 atá i gceangal leis na Conarthaí ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.