An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

01-02-2018

Is é an Banc Ceannais Eorpach (BCE) an institiúid lárnach den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus tá sé freagrach as beartas airgeadaíochta a riar don limistéar euro ón 1 Eanáir 1999. Tá an Córas Eorpach Banc Ceannais comhdhéanta de BCE agus de na bainc cheannais náisiúnta i mBallstáit uile an Aontais. Tá de chuspóir phríomhúil ag an gCóras Eorpach Banc Ceannais cobhsaíocht phraghsanna a choimeád ar bun. Tá BCE freagrach as cúraimí ar leith ón 4 Samhain 2014 maidir le beartais a bhaineann le maoirseacht stuamachta na n-institiúidí creidmheasa faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair. Mar mhaoirseoir baincéireachta, tá ról comhairleach ag BCE maidir le measúnú a dhéanamh ar phleananna réitigh na n-institiúidí creidmheasa.

Is é an Banc Ceannais Eorpach (BCE) an institiúid lárnach den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus tá sé freagrach as beartas airgeadaíochta a riar don limistéar euro ón 1 Eanáir 1999. Tá an Córas Eorpach Banc Ceannais comhdhéanta de BCE agus de na bainc cheannais náisiúnta i mBallstáit uile an Aontais. Tá de chuspóir phríomhúil ag an gCóras Eorpach Banc Ceannais cobhsaíocht phraghsanna a choimeád ar bun. Tá BCE freagrach as cúraimí ar leith ón 4 Samhain 2014 maidir le beartais a bhaineann le maoirseacht stuamachta na n-institiúidí creidmheasa faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair. Mar mhaoirseoir baincéireachta, tá ról comhairleach ag BCE maidir le measúnú a dhéanamh ar phleananna réitigh na n-institiúidí creidmheasa.