Oideachas agus Gairmoiliúint

01-09-2017

I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, is faoi gach Ballstát den Aontas Eorpach (AE) atá sé beartais oideachais agus oiliúna, mar is ann dóibh, a chinneadh. Dá bhrí sin, is ról tacaíochta atá i ról an Aontais. Tá roinnt comhdhúshlán ag na Ballstáit uile, áfach — sochaithe atá ag dul in aois, easnaimh scileanna sa lucht saothair, iomaíocht dhomhanda agus oideachas na luath-óige — agus, dá bhrí sin, tá comhfhreagairtí ag teastáil, le tíortha ag obair le chéile agus ag foghlaim óna chéile[1].

I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, is faoi gach Ballstát den Aontas Eorpach (AE) atá sé beartais oideachais agus oiliúna, mar is ann dóibh, a chinneadh. Dá bhrí sin, is ról tacaíochta atá i ról an Aontais. Tá roinnt comhdhúshlán ag na Ballstáit uile, áfach — sochaithe atá ag dul in aois, easnaimh scileanna sa lucht saothair, iomaíocht dhomhanda agus oideachas na luath-óige — agus, dá bhrí sin, tá comhfhreagairtí ag teastáil, le tíortha ag obair le chéile agus ag foghlaim óna chéile[1].