Beartas cumarsáide

01-04-2018

Tá bunús dlí leis an ngá atá le cumarsáid éifeachtach sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, faoina ráthaítear an ceart atá ag gach saoránach go gcuirfí ar an eolas iad faoi shaincheisteanna Eorpacha. Tá forbairt déanta ag institiúidí AE ar roinnt uirlisí agus seirbhísí chun fanacht i dteagmháil leis an bpobal agus é a chur ar an eolas. Ó seoladh é go foirmiúil in 2012, tá an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh tar éis deis a thabhairt do na saoránaigh a bheith níos rannpháirtí go díreach i reachtaíocht nua agus i saincheisteanna Eorpacha.

Tá bunús dlí leis an ngá atá le cumarsáid éifeachtach sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, faoina ráthaítear an ceart atá ag gach saoránach go gcuirfí ar an eolas iad faoi shaincheisteanna Eorpacha. Tá forbairt déanta ag institiúidí AE ar roinnt uirlisí agus seirbhísí chun fanacht i dteagmháil leis an bpobal agus é a chur ar an eolas. Ó seoladh é go foirmiúil in 2012, tá an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh tar éis deis a thabhairt do na saoránaigh a bheith níos rannpháirtí go díreach i reachtaíocht nua agus i saincheisteanna Eorpacha.